zeytin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte zeytin kelimesinin manası:

  1. Bu ağacın tazeyken yeşil, sonradan kararan, yüksek besin değeri taşıyan yağlı meyvesi.
  2. Bu ağaçtan yapılmış, bu ağaçla kaplamalı.
  3. Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europaea)
  4. Zeytingiller (Oleaceae) familyasından, meyvesi yenen ve yağı çıkarılan, yapraklarını dökmeyen ağaç ve ağaççıklar. Yenenzeytin (Olea europaea var. europaea), yabanîzeytin (Olea europaea var. sylvestris) iyi bilinen türleridir.

zeytin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları