zift ne demek

Zift: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

 • Tar
 • Pitch
 • Asphalt
 • Bitumen

Türkçe Anlamı:

 • Zift
 • Katran
 • Asfalt
 • Bitüm

Kapsamlı Açıklama:

Zift, siyah veya koyu kahverengi, yapışkan ve su geçirmez bir malzemedir. Doğal olarak oluşan veya petrol rafinasyonunun bir yan ürünü olarak elde edilebilir.

Doğal Zift:

Doğal zift, yeraltı petrol yataklarından sızan ve yüzeye çıkan bir hidrokarbondur. Genellikle göller veya bataklıklar gibi düşük noktalarda birikir. Doğal zift, asfalt ve bitüm olarak da bilinir.

Petrol Zifti:

Petrol zifti, petrol rafinasyon sürecinin bir yan ürünüdür. Ham petrolün damıtılması sırasında, ağır hidrokarbonlar ayrılır ve zift olarak toplanır. Petrol zifti, doğal zifte benzer özelliklere sahiptir, ancak daha tutarlı bir bileşime sahiptir.

Özellikler:

Ziftin ayırt edici özellikleri şunlardır:

 • Siyah veya koyu kahverengi renk
 • Yapışkan ve viskoz
 • Su geçirmez
 • Yüksek erime noktası
 • Yanıcı

Kullanım Alanları:

Zift, çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılır:

 • Yol yapımında asfalt olarak
 • Çatı kaplamalarında
 • Su yalıtımında
 • Yapıştırıcılarda
 • Boyalarda
 • Verniklerde

Sağlık ve Güvenlik:

Zift, uygun şekilde kullanılmadığında sağlık ve güvenlik riskleri oluşturabilir. Ziftin dumanları solunduğunda solunum sorunlarına neden olabilir. Cilt ile temas halinde tahrişe ve yanıklara neden olabilir. Zift ayrıca yanıcıdır ve uygun şekilde saklanmalıdır.

Çeviri Örnekleri:

 • “The road was paved with tar.” – “Yol zift ile asfaltlanmıştı.”
 • “The roof was covered with pitch.” – “Çatı katran ile kaplanmıştı.”
 • “The boat was sealed with asphalt.” – “Tekne asfalt ile yalıtılmıştı.”
 • “The glue was made from bitumen.” – “Tutkal bitümden yapılmıştı.”

Sonuç:

Zift, çok yönlü bir malzemedir ve çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılır. Doğal olarak oluşan veya petrol rafinasyonunun bir yan ürünü olarak elde edilebilir. Ziftin ayırt edici özellikleri arasında siyah rengi, yapışkanlığı, su geçirmezliği ve yüksek erime noktası bulunur. Uygun şekilde kullanılmadığında sağlık ve güvenlik riskleri oluşturabileceğinden, ziftin dikkatli bir şekilde kullanılması önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi