zincirleme tasım sözlük anlamı nedir?

Sözlükte zincirleme tasım kelimesinin manası:

  1. Her birinin sonucu sonrakinin öncülü olan tasımlar zinciri. Birinci önermenin yüklemi sonra gelenin öznesi olan ve böylece, birincinin öznesi ile sonuncunun yükleminin birleştiği sonuca değin sürüp giden çıkarımlar (tasımlar) zinciri. Ör. "Her A,B dir; Her B,C dir; Her C,D dir; Her D,E dir. Öyleyse Her A,E dir."

zincirleme tasım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları