zirvede

“Zirvede” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“Zirvede” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. İki dilde de benzer anlamlara gelir, ancak bazı nüans farklılıkları vardır.

İngilizce’de “Zirvede”

İngilizce’de “zirvede” ifadesi genellikle “the peak” veya “at the peak” olarak ifade edilir. Bir şeyin en yüksek noktasını veya en iyi durumunu ifade eder. Örneğin:

 • The mountain reached its peak at 10,000 feet. (Dağ 10.000 fitte zirvesine ulaştı.)
 • The company’s profits were at their peak in 2010. (Şirketin kârları 2010’da zirve yaptı.)

“Zirvede” ifadesi ayrıca bir kişinin kariyerinin veya kişisel gelişiminin en yüksek noktasını da ifade edebilir. Örneğin:

 • She reached the peak of her career as a CEO. (CEO olarak kariyerinin zirvesine ulaştı.)
 • I’m at the peak of my physical fitness. (Fiziksel uygunluğumun zirvesindeyim.)

Türkçe’de “Zirvede”

Türkçe’de “zirvede” ifadesi, İngilizce’deki anlamına benzer şekilde kullanılır. Bir şeyin en yüksek noktasını veya en iyi durumunu ifade eder. Örneğin:

 • Dağ 3.000 metrede zirveye ulaştı. (Dağ 3.000 metrede zirvesine ulaştı.)
 • Şirketin kârları 2010 yılında zirve yaptı. (Şirketin kârları 2010’da zirve yaptı.)

“Zirvede” ifadesi ayrıca bir kişinin kariyerinin veya kişisel gelişiminin en yüksek noktasını da ifade edebilir. Örneğin:

 • Kariyerinin zirvesinde bir yöneticiydi. (Kariyerinin zirvesinde bir yöneticiydi.)
 • Fiziksel uygunluğumun zirvesindeyim. (Fiziksel uygunluğumun zirvesindeyim.)

Nüans Farklılıkları

İngilizce ve Türkçe’deki “zirvede” ifadeleri genel olarak aynı anlama gelirken, bazı nüans farklılıkları vardır.

 • İngilizce’de “the peak” ifadesi genellikle bir şeyin en yüksek noktasını ifade ederken, Türkçe’de “zirve” ifadesi hem en yüksek noktayı hem de en iyi durumu ifade edebilir.
 • İngilizce’de “at the peak” ifadesi genellikle bir şeyin şu anda en yüksek noktasında olduğunu ifade ederken, Türkçe’de “zirvede” ifadesi hem şu anki hem de geçmişteki en yüksek noktayı ifade edebilir.

Örnek Cümleler

İşte “zirvede” ifadesinin İngilizce ve Türkçe’de kullanıldığı bazı örnek cümleler:

İngilizce:

 • The mountain climbers reached the peak of Mount Everest. (Dağcılar Everest Dağı’nın zirvesine ulaştı.)
 • The company’s stock price is at its peak. (Şirketin hisse senedi fiyatı zirvede.)
 • She is at the peak of her career as a doctor. (Bir doktor olarak kariyerinin zirvesinde.)

Türkçe:

 • Dağcılar Everest Dağı’nın zirvesine ulaştı. (Dağcılar Everest Dağı’nın zirvesine ulaştı.)
 • Şirketin hisse senedi fiyatı zirvede. (Şirketin hisse senedi fiyatı zirvede.)
 • Bir doktor olarak kariyerinin zirvesinde. (Bir doktor olarak kariyerinin zirvesinde.)

Sonuç

“Zirvede” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. İki dilde de benzer anlamlara gelir, ancak bazı nüans farklılıkları vardır. Bu farklılıkları anlamak, ifadenin her iki dilde de doğru şekilde kullanılmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi