Zorunlu Izin Düzeni ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Zorunlu Izin Düzeni" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Zorunlu Izin Düzeni" ne demek?

 1. Yurt savunması ile ilgili konularda, ülkenin ekonomik kalkınması bakımından yasalarda gösterilen koşullarla uygulanan düzen.

Zorunlu Izin Düzeni nedir? İlişkili sözcükler

 • Yapıt Hakkının Korunması: Yapıt hakkının, yasalarda gösterilen biçim ve koşullarla başkalarına karşı korunması. devamı...
 • özel Izin Alanın Yükümü: Özel izin alanın, yasalarda ve anlaşmada gösterilen yükümleri. devamı...
 • Ucaylaşım: Bir ülkenin kentsel sıradüzeninde kimi kentlerin toplumsal ve ekonomik ilişkiler açısından kendisine bağlı daha küçük yerleşme birimlerinden oluşan kümelerin özeği olarak hızlı büyümesi ve ülkenin nüfusunu ve ekonomik etkinliklerini kendine doğru çekmesi. devamı...
 • Ulusal Savunma Için Zorunlu Işletme: Yasalarda gösterilen nedenlerle, bulguların ulusal savunma amacıyle kullanılması. devamı...
 • Kamuya Maletme: Yasalarda belirtilen koşullarla bir yapıtı kamu tarafından kullanılabilecek duruma getirme. devamı...
 • Tüzel Kişilerin Yapıt Hakkı: Tüzel kişilere yasalarda belirtilen koşullarla tanınmış yapıt hakkı. devamı...
 • Kentleşme Yöneltisi: Kırsal alanlardan kentlere akının hızını, biçimini, bölgeler arasındaki dağılışını, uzun dönem için ülkenin kalkınmasına yardım edecek biçimde etkilemeyi ve köylerde, kentlerde yarattığı sorunların çözümünü amaçlayan ilke ve önceliklerle ilgili eşgüdümlü önlemlerin tümü. devamı...
 • Tam Karşılıklı ödün Ilkesi: Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uyguladığı tarifeleri indirmesine dayanan ve Gümrük ve Tarifeler Genel Anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütüyle de izlenilen ilke. krş. eksik karşılıklı ödün ilkesi, karşılıklı ödünsüzlük ilkesi devamı...
 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nce 28 Mart 1947’de Avrupa’nın iktisadi ve teknolojik sorunlarını ele alarak Savaş sonrası Avrupa’nın kalkınması için yürütülmesi gereken çalışmalara ilişkin danışma1arda bulunmak üzere kurulan komisyon. devamı...
 • Düzgeçiş Düzeni: Düzgeçiş mallarına uygulanan gümrük yöntemi, a. bk. düzgeçiş gümrük işlemleri. devamı...

Zorunlu Izin Düzeni ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.