Zorunluluk ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Zorunluluk" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Zorunluluk" ne demek?

 1. Olması gerekme, olduğundan başka olmama, zorunlu olma, mecburiyet, zaruret, ıstırar, zorunluk, olumsallık karşıtı

  Örnek:

  Bu zorunluluk, başkalarınca savsaklanmış görevi yerine getirmekten doğuyor. S. Birsel

 2. Olduğundan başka olamama durumu. 1- Mantıksal-matematikselzorunluluk: Kavramların ve önermelerin mantıksal bağlantısında ve çıkarımlarında bulunur; düşünce bakımından zorunlu doğrular -> çelişmezlik ilkesine dayanan doğrulardır; çeişiği düşünülemeyen doğrulardır; bu anlamda zorunlu, çelişmeye düşmeden başka türlü düşünülemez olan şey. 2- Fizikselzorunluluk: Neden-etki bağlantısındakizorunluluk ( doğa yasaları). 3- Ahlaksalzorunluluk= Bir toplumda yürürlükte olan ahlak yasalarına uyma zorunluluğu. Burada doğal birzorunluluk değil, gereklilik söz konusu olduğundan ahlaksalzorunluluk yükümlülük biçiminde kendini gösterir.

Zorunluluk nedir? İlişkili sözcükler

 • Mantıksal Zorunluluk Yöneticisi: Evrensel almaşıklık bağıntısına dayanan zorunluluk yöneticisi || (…) imimantıksal zorunluluk yöneticisi olduğunda, (…) p (p, mantıkça zorunludur) un (…) tamdurumunda doğru olması p önermesinin bütün tamdurumlarda doğru olması demektir. devamı...
 • özgürlük Ve Zorunluluk: İnsanların etkinlikleri ile doğanın ve toplumun nesnel yasaları arasındaki ilişki, bkz. özgürlük, zorunluluk. devamı...
 • Zorunluluk çıkış Kuralı: (…) biçimindeki kipler mantığı çıkış kuralı. devamı...
 • Zorunluluk Dağıtıcılığı: (…) eşdeğerliliğini dile getiren kipler mantığı kuralı. devamı...
 • Zorunluluk Ve Rastlantı: Özdeksel dünyadaki -dolayısıyla toplum yaşamındaki- nesnel bağlantı türleri, bkz. zorunluluk, rastlantı. devamı...
 • Mantıkçılık: Mantık biliminin her şeyin üstünde olduğunu benimseyen felsefe. Bütün bilimleri matematik biçime indirgeyen ve matematiği mantığın bir uygulaması durumuna getiren öğreti. devamı...
 • çifte Zorunluluk: (…) devamı...
 • Zorunluluk Yöneticisi: (…) devamı...
 • Tasımsal Mantık: Özne-Yüklem önermeleri arasındaki bağıntıları özellikle karşıolum yasaları ile tasımsal çıkarımları konu edinen geleneksel mantık dalı. || Tasımsal mantığın başlıca (sıkı ya da gevşek geçerli) yasaları ile tasımsal çıkarım kuralları şöyledir: (…) devamı...
 • özdeşlik Ilkesi: (Varlıkbilimde) “Her nesne kendi kendisiyle özdeştir.” biçiminde dile getirilen ilke. (Mantıkta) Mantığın dört büyük temel önermesinden biri: Her kavram kendi kendisiyle özdeştir; formülü: A = A; bir önermenin doğruluk değeri devamı...

Zorunluluk ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.