zühre sözlük anlamı nedir?

Sözlükte zühre kelimesinin manası:

  1. Çoban Yıldızı.
  2. Bk. akşam yıldızı
  3. Bk. venüs
  4. Çulpan, Çobanyıldızı, Venüs.

zühre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları