zuhurat nedir

Zuhurat: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Zuhurat” kelimesi, Arapça kökenli bir terimdir ve “görünme”, “tecelli” veya “ifşa” anlamlarına gelir. İngilizce’de genellikle “manifestation” veya “revelation” olarak çevrilir. Bu makale, “zuhurat” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını derinlemesine inceleyecek ve çeşitli bağlamlarda kullanımını araştıracaktır.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “manifestation” kelimesi, bir şeyin görünür veya somut bir şekilde ortaya çıkmasını ifade eder. Bir fikrin, duygunun veya gücün dışavurumunu veya ifadesini tanımlamak için kullanılır. Örneğin:

 • “The manifestation of his anger was evident in his clenched fists.” (Öfkesinin tezahürü yumruklarını sıktığında belli oluyordu.)
 • “The artist’s creativity was manifested in the vibrant colors of his paintings.” (Sanatçının yaratıcılığı, tablolarının canlı renklerinde kendini gösteriyordu.)

“Revelation” kelimesi ise, daha önce bilinmeyen veya gizli olan bir şeyin açığa çıkmasını ifade eder. Genellikle dini veya manevi bağlamlarda kullanılır, ancak diğer alanlarda da kullanılabilir. Örneğin:

 • “The revelation of the truth shocked the entire community.” (Gerçeğin ortaya çıkması tüm toplumu şok etti.)
 • “The scientist had a sudden revelation that changed the course of his research.” (Bilim insanı, araştırmasının gidişatını değiştiren ani bir ilham aldı.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “zuhurat” kelimesi, bir şeyin görünür hale gelmesini veya ortaya çıkmasını ifade eder. Hem somut hem de soyut kavramları tanımlamak için kullanılabilir. Örneğin:

 • “Güneşin zuhuru, karanlığı aydınlattı.” (Güneşin doğması, karanlığı aydınlattı.)
 • “Gerçeğin zuhuru, yalanları boşa çıkardı.” (Gerçeğin ortaya çıkması, yalanları çürüttü.)

Bağlamlarda Kullanım

“Zuhurat” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir, bunlar şunları içerir:

 • Dini ve Manevi: Dini metinlerde, Tanrı’nın veya ilahi varlıkların görünüşlerini veya ifşaatlarını tanımlamak için kullanılır.
 • Felsefi: Felsefi tartışmalarda, bir fikrin veya kavramın somutlaşmasını veya dışavurumunu ifade etmek için kullanılır.
 • Psikolojik: Psikolojide, bilinçaltı düşüncelerin veya duyguların bilinçli farkındalığa çıkmasını tanımlamak için kullanılır.
 • Sanatsal: Sanat eleştirisinde, bir sanat eserinin bir fikri veya duyguyu nasıl ifade ettiğini veya somutlaştırdığını tanımlamak için kullanılır.
 • Bilimsel: Bilimsel araştırmalarda, bir hipotezin veya teorinin deneysel olarak doğrulanmasını veya kanıtlanmasını tanımlamak için kullanılır.

Örnek Cümleler

“Zuhurat” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını daha iyi anlamak için bazı örnek cümleler:

 • İngilizce: The manifestation of the disease was a rash on the skin. (Hastalığın tezahürü ciltte bir döküntüydü.)
 • Türkçe: Gerçeğin zuhuru, herkesi şaşırttı. (Gerçeğin ortaya çıkması, herkesi şaşırttı.)
 • İngilizce: The revelation of the secret changed the course of events. (Gizlinin ortaya çıkması olayların gidişatını değiştirdi.)
 • Türkçe: Allah’ın zuhuru, peygamberlere nasip olmuştur. (Allah’ın görünüşü, peygamberlere nasip olmuştur.)
 • İngilizce: The artist’s creativity was manifested in the vibrant colors of his paintings. (Sanatçının yaratıcılığı, tablolarının canlı renklerinde kendini gösteriyordu.)
 • Türkçe: Düşüncelerinin zuhuru, yazdığı şiirlerde kendini gösterdi. (Düşüncelerinin ortaya çıkması, yazdığı şiirlerde kendini gösterdi.)

Sonuç

“Zuhurat” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir terimdir ve bir şeyin görünür hale gelmesini veya ortaya çıkmasını ifade eder. Dini, felsefi, psikolojik, sanatsal ve bilimsel bağlamlarda kullanılabilir. Bu makale, “zuhurat” kelimesinin anlamlarını ve kullanımını açıklayarak, İngilizce ve Türkçe arasındaki çevirilerde daha fazla netlik sağlamayı amaçlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi