Zülcelal ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Zülcelal" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Zülcelal" ne demek?

 1. Tanrı.

Zülcelal nedir? İlişkili sözcükler

 • Divinity: Tanrılık vasfı, ilahi vasıf, metafizik kuvvet, salt mükemmellik İlâhiyat devamı...
 • Godship: Tanrılık, kutsallık, tanrı, kutsal olma; tanrı derecesi veya durumu; tanrı, tanrıça; (Mizah) tanrıya benzer kişŸiye istinaden kullanılan unvan devamı...
 • Olympian: Olimpos dağına veya tanrılarına ait Tanrısal devamı...
 • Theistically: Tanrı/Tanrılar inancıyla, Tanrı veya Tanrıların varlığŸına inanma yolu ile devamı...
 • Allahsız: Acımasız, insafsız, vicdansız. Tanrı’yı tanımayan, Tanrı’nın varlığına inanmayan, Tanrısız. devamı...
 • Tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da devamı...
 • Tektanrıcılık: Dünyayı yaratan ve yöneten tek bir tanrıya inanma ve tapınma (İlkellerdeki tek tanrı inancıyla yüksek dinlerdeki tek tanrı inancı farklıdır. Din budunbilimi tek tanrı terimi yerine yüce varlık terimini yeğlemektedir), a. bk. yüce varlık. devamı...
 • Daimon: Yunanca’da kişileştirilmiş belli bir tanrıdan (theos) ayrı olarak insanüstü, tanrısal etkinlikleri olan, kavranılamaz bir güce verilen ad. Eski Yunan dünyasında Tanrı’yla insan, gökle yer arasında bulunan, sonradan iyi ve kötü devamı...
 • Tanrıtanımazlık: Tanrı’nın varlığını inkâr eden öğreti, ateizm. Tanrı’nın varoluşunu yadsıyan öğreti. // Bu öğretiye felsefe açısından şu anlayışlar temel olabilir: a. Gerçeğin özü özdekse, evrende Tanrı’nın yeri yoktur (özdekçilik), b- Tanrı devamı...
 • Jealous God: Kıskanç Tanrı, Yahudilerin başŸka tanrılar veya idollere tapmasını yasaklayan Eski Ahit tanrısı devamı...

Zülcelal ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.