potansiyel enerji sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte potansiyel enerji kelimesinin manası:

 1. Bk. erkil erke
 2. Bir malzemenin durumu sebebi ile sahip olduğu enerji. Kütlesi m olan bir cismin yerden h yüksekliğindeki potansiyel enerisi mgh dır. Bu enerji bu cismin yere düştüğünde yapacağı işe eşittir.

potansiyel enerji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kinetik enerji: Bir cismin hareketini sağlayan veya hareket eden cisimlerde bulunan enerji. Bk. deyimsel erke Devamını Oku

 • enerji: Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. Devamını Oku

 • enerji dengesi: Enerji alımıyla harcaması arasındaki denge. Enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman vücutta fazla enerji depolanır ve vücut ağırlığında artış görülür, pozitif enerji dengesi. Enerji alımı az olduğunda vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında azalma görülür, negatif enerji dengesi. Devamını Oku

 • enerji transferi: Bk. erke aktaranı Bk. erke atlaması Devamını Oku

 • nükleer enerji: Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji. Bk. çekirdeksel erke Devamını Oku

 • jeotermal enerji geothermal energy: Belli elemanların radyoaktif ayrışmasından oluşan, yeryüzünün iç ısısı; bu ısı, potansiyel olarak büyük ve aslında ulaşılmamış bir enerji kaynağıdır. Devamını Oku

 • ışıyan enerji: Bk. ışıyan erke Yayılan dönüştürülen ya da alınan parçacıkların durgun enerjileri dışında kalan enerji (R). Devamını Oku

 • potansiyel: Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil. Gizil güç. Devamını Oku

 • serbest enerji: Kullanımı belli kurallara bağlı olmayan enerji. Bk. erkin erke Devamını Oku

 • metabolik enerji: Bir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME. Alınan yemin kuru Devamını Oku

 • toplam enerji: Bir yemdeki veya gıdadaki karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddelerinin kalorimetre cihazında yakılması sonucunda ortaya çıkan enerji, brüt enerji, gros enerji. Devamını Oku

 • potansiyel bariyeri: Bk. erkil engeli Devamını Oku

 • sindirilebilir enerji: Genellikle geviş getiren hayvanlarda kullanılan, yemin ham enerjisinden dışkı enerjisinin çıkarılmasıyla elde edilen enerji birimi, hazmolabilir enerji, SE. Yemle alınan besin maddelerinin sindirilen kısımlarından elde edilen enerji. Devamını Oku

 • enerji bunalımı: Enerji üretiminin veya ülkeler arasındaki siyasi gerilimlere bağlı olarak dünya enerji sunumunun daralması veya daralacağına ilişkin beklentilerin oluşturduğu spekülatif ataklar sonucu enerji fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışın dünya ekonomisinde sermaye ve gelir kayıplarına yol açması. Devamını Oku

 • net enerji yaşama payı: Konfor çevre sıcaklığında bir hayvanı enerji bakımından dengede tutabilmek için harcanan net enerji kısmı. Bu durumdaki hayvanın vücut dokularında net enerji kazancı veya kaybı olmaz, NEyp. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar