akraba ingilizce

Akraba: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Akraba” kelimesi, aile bağları olan kişileri ifade eden temel bir terimdir. İngilizce’de “relative” olarak karşılık gelen bu kelime, hem kan bağı hem de evlilik yoluyla oluşan ilişkileri kapsar. Bu makale, “akraba” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını ve ilgili ifadeleri ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “relative” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Aile üyesi: Kan bağı veya evlilik yoluyla ilişkili bir kişi.
 • Yakın: Birbirine benzer veya bağlantılı olan bir şey.
 • İlişkili: Birbirine bağlı veya etkileyen bir şey.
 • Göreceli: Bir şeyin başka bir şeye kıyasla büyüklüğü veya önemi.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “akraba” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelir:

 • Kan bağı olan kişi: Aynı aileden gelen bir kişi.
 • Evlilik yoluyla ilişkili kişi: Bir kişinin eşi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi veya kayınbabası gibi evlilik yoluyla ilişkili bir kişi.
 • Yakın: Birbirine benzer veya bağlantılı olan bir şey.

Kullanım

“Akraba” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılır:

 • Aile üyelerini belirtmek: “My relatives live in different parts of the country.” (Akrabalarım ülkenin farklı yerlerinde yaşıyor.)
 • Evlilik yoluyla ilişkili kişileri belirtmek: “My wife’s relatives are very welcoming.” (Eşimin akrabaları çok misafirperver.)
 • Yakınlığı belirtmek: “The two countries are relatively close in terms of distance.” (İki ülke mesafe açısından nispeten yakın.)
 • Bağlantıyı belirtmek: “The success of the project is relative to the amount of effort put in.” (Projenin başarısı, harcanan çaba miktarına bağlıdır.)

İlgili İfadeler

“Akraba” kelimesiyle ilgili olarak, İngilizce ve Türkçe’de yaygın olarak kullanılan birkaç ifade vardır:

 • Yakın akraba: Kan bağı olan yakın aile üyeleri.
 • Uzak akraba: Kan bağı olan ancak daha uzak aile üyeleri.
 • Evlilik yoluyla akraba: Evlilik yoluyla ilişkili kişiler.
 • Kan bağı: Aynı aileden gelen kişiler arasındaki biyolojik bağlantı.
 • Aile bağı: Aile üyeleri arasındaki duygusal ve sosyal bağ.

Örnek Cümleler

“Akraba” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki kullanımını gösteren bazı örnek cümleler:

 • İngilizce: My relatives are coming to visit next week. (Akrabalarım gelecek hafta ziyarete geliyor.)
 • Türkçe: Eşimin akrabalarıyla çok iyi anlaşıyoruz. (Eşimin akrabalarıyla çok iyi anlaşıyoruz.)
 • İngilizce: The two countries are relatively close in terms of culture. (İki ülke kültür açısından nispeten yakın.)
 • Türkçe: Projenin başarısı, harcanan çaba miktarına bağlıdır. (Projenin başarısı, harcanan çaba miktarına bağlıdır.)

Sonuç

“Akraba” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de aile bağlarını ve ilişkilerini ifade eden önemli bir terimdir. Kan bağı ve evlilik yoluyla oluşan ilişkileri kapsayan bu kelime, çeşitli bağlamlarda kullanılır. İlgili ifadeleri ve örnek cümleleri anlamak, “akraba” kelimesini İngilizce ve Türkçe’de etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi