akraba ingilizce

Akraba: İngilizce-Türkçe Çeviri ve Anlamı

Giriş

“Akraba” kelimesi, aile bağları yoluyla birbirine bağlı kişileri ifade eden yaygın bir terimdir. İngilizce’de “relative” olarak çevrilen bu kavram, kan bağı, evlilik veya evlat edinme yoluyla oluşan ilişkileri kapsar. Bu makale, “akraba” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını derinlemesine inceleyecek ve bu ilişkilerin çeşitli yönlerini araştıracaktır.

İngilizce Anlamı: Relative

İngilizce’de “relative” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Aile üyesi: Kan bağı, evlilik veya evlat edinme yoluyla bir kişiye bağlı olan bir kişi.
 • Yakın: Bir kişiye yakın veya benzer olan bir şey.
 • İlişkili: Birbirine bağlı veya ilgili olan iki veya daha fazla şey.
 • Nispeten: Bir şeyin başka bir şeye kıyasla derecesini veya miktarını ifade eden bir sözcük.

Türkçe Anlamı: Akraba

Türkçe’de “akraba” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Kan bağı olan kişi: Aynı aileden gelen bir kişi.
 • Evlilik yoluyla bağlı kişi: Bir kişinin eşi, ebeveynleri veya çocukları.
 • Evlat edinme yoluyla bağlı kişi: Bir kişinin evlat edindiği veya evlat edinildiği kişi.
 • Yakın: Bir kişiye yakın veya benzer olan bir şey.

Akrabalık Türleri

Akrabalık ilişkileri, çeşitli türlere ayrılabilir:

 • Birinci dereceden akrabalar: Ebeveynler, çocuklar ve kardeşler.
 • İkinci dereceden akrabalar: Büyükbabalar, büyükanneler, torunlar, amcalar, teyzeler, yeğenler ve yeğenler.
 • Üçüncü dereceden akrabalar: Büyük büyükbabalar, büyük büyükanneler, torunların çocukları, kuzenler ve kuzenlerin çocukları.
 • Kan bağı olmayan akrabalar: Evlatlıklar, üvey ebeveynler ve üvey kardeşler.

Akrabalık Bağlarının Önemi

Akrabalık bağları, toplumda önemli bir rol oynar:

 • Kimlik: Akrabalar, bir kişinin kimlik duygusuna katkıda bulunur ve aile geçmişi ve mirası hakkında bilgi sağlar.
 • Destek: Akrabalar, duygusal, sosyal ve finansal destek sağlayarak zor zamanlarda bireylere yardımcı olabilirler.
 • Sosyalleşme: Akrabalar, çocukların sosyal beceriler geliştirmesine ve aile değerlerini öğrenmesine yardımcı olabilirler.
 • Miras: Akrabalar, aile geleneklerini ve değerlerini sonraki nesillere aktarabilirler.

Akrabalık İlişkilerinde Zorluklar

Akrabalık ilişkileri her zaman kolay değildir ve zorluklar ortaya çıkabilir:

 • Çatışmalar: Farklı kişilikler, değerler ve çıkarlar, akrabalar arasında çatışmalara yol açabilir.
 • Mesafe: Coğrafi mesafe, akrabaların birbirleriyle bağlantı kurmasını zorlaştırabilir.
 • Yabancılaşma: Bazı durumlarda, akrabalar birbirlerinden yabancılaşabilir ve ilişkileri koparabilir.
 • Toksik ilişkiler: Bazı akrabalar, duygusal veya fiziksel olarak zararlı olabilir ve ilişkilerden kaçınılmalıdır.

Sonuç

“Akraba” kelimesi, aile bağları yoluyla birbirine bağlı kişileri ifade eden çok yönlü bir terimdir. İngilizce’de “relative” olarak çevrilen bu kavram, kan bağı, evlilik veya evlat edinme yoluyla oluşan ilişkileri kapsar. Akrabalık bağları, kimlik, destek, sosyalleşme ve miras gibi çeşitli yönlerde önemli bir rol oynar. Ancak, çatışmalar, mesafe, yabancılaşma ve toksik ilişkiler gibi zorluklar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, akrabalık ilişkilerini sağlıklı ve destekleyici tutmak için iletişim, anlayış ve karşılıklı saygı esastır.


Yayımlandı

kategorisi