ama nedir

AMA Nedir?

AMA, Amerikan Pazarlama Derneği’nin (American Marketing Association) kısaltmasıdır. 1937 yılında kurulan AMA, dünyanın en büyük pazarlama örgütüdür. AMA’nın amacı, pazarlama alanındaki bilgi ve deneyimleri paylaşmak, pazarlamacıların mesleki gelişimini desteklemek ve pazarlama uygulamalarının etik ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

AMA, pazarlama alanında birçok önemli çalışmaya imza atmıştır. Bunlardan en önemlisi, 1960 yılında yayınlanan “Pazarlama Kavramı” (Marketing Concept) adlı bildirgedir. Bu bildirge, pazarlamanın amacının müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak olduğunu vurgulamıştır. Pazarlama Kavramı, günümüzde de pazarlamacıların temel rehberidir.

AMA, ayrıca, pazarlama alanında birçok eğitim programı ve konferans düzenlemektedir. Bu programlar ve konferanslar, pazarlamacıların mesleki gelişimini desteklemekte ve pazarlama uygulamalarının etik ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

AMA’nın Görevleri

AMA’nın görevleri şunlardır:

 • Pazarlama alanındaki bilgi ve deneyimleri paylaşmak.
 • Pazarlamacıların mesleki gelişimini desteklemek.
 • Pazarlama uygulamalarının etik ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Pazarlama alanında araştırmalar yapmak ve yayınlar çıkarmak.
 • Pazarlamacılar için eğitim programları ve konferanslar düzenlemek.
 • Pazarlama alanındaki gelişmeleri takip etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

AMA’nın Üyelik Yapısı

AMA’nın üyelik yapısı şunlardan oluşmaktadır:

 • Bireysel üyeler: Pazarlama alanında çalışan veya pazarlamaya ilgi duyan kişiler.
 • Kurumsal üyeler: Pazarlama alanında faaliyet gösteren şirketler ve kuruluşlar.
 • Öğrenci üyeler: Pazarlama alanında eğitim gören öğrenciler.

AMA’nın Faaliyetleri

AMA, görevlerini yerine getirmek için birçok faaliyet yürütmektedir. Bu faaliyetler şunlardır:

 • Pazarlama alanında araştırmalar yapmak ve yayınlar çıkarmak.
 • Pazarlamacılar için eğitim programları ve konferanslar düzenlemek.
 • Pazarlama alanındaki gelişmeleri takip etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.
 • Pazarlama alanında etik ve sorumlu uygulamaları teşvik etmek.
 • Pazarlamacıların mesleki gelişimini desteklemek.

AMA’nın Önemi

AMA, pazarlama alanında önemli bir yere sahiptir. AMA, pazarlama alanındaki bilgi ve deneyimleri paylaşmakta, pazarlamacıların mesleki gelişimini desteklemekte ve pazarlama uygulamalarının etik ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. AMA, ayrıca, pazarlama alanında araştırmalar yapmakta ve yayınlar çıkarmakta, pazarlamacılar için eğitim programları ve konferanslar düzenlemekte ve pazarlama alanındaki gelişmeleri takip ederek kamuoyunu bilgilendirmektedir.


Yayımlandı

kategorisi