anglo sakson ne demek

Anglo Saksonlar

Anglo Saksonlar, 5. ve 11. yüzyıllarda Britanya Adaları’nın çoğunu yöneten Cermen halklarıydı. Anglo Saksonlar, 5. yüzyılda Britanya’ya göç eden Anglus, Sakson ve Jüt kabilelerinden oluşuyordu. Anglo Saksonlar, Britanya’ya geldiklerinde Britanya’da yaşayan Kelt halklarıyla savaştılar ve sonunda onları yenerek Britanya’nın kontrolünü ele geçirdiler. Anglo Saksonlar, Britanya’da birçok krallık kurdular ve bu krallıklar arasında sık sık savaşlar yaşandı. 9. yüzyılda, Anglo Sakson krallıkları Vikinglerin saldırılarına maruz kaldı ve Vikingler, Britanya’nın bazı bölgelerini ele geçirdiler. 10. yüzyılda, Anglo Sakson kralı Athelstan, Vikingleri yenerek Britanya’nın kontrolünü yeniden ele geçirdi ve Britanya’yı tek bir krallık altında birleştirdi.

Anglo Saksonlar, Britanya’da birçok önemli kültürel ve siyasi gelişmeye imza attılar. Anglo Saksonlar, İngilizce dilinin temelini oluşturan Eski İngilizce dilini konuşuyorlardı. Anglo Saksonlar, ayrıca, birçok edebi eser ve sanat eseri yarattılar. Anglo Saksonlar, Britanya’da feodal sistemi kurdular ve bu sistem, Britanya’da yüzyıllar boyunca devam etti. Anglo Saksonlar, ayrıca, Britanya’da birçok kilise ve manastır inşa ettiler ve Hristiyanlığı Britanya’da yaydılar.

1066 yılında, Normandiya Dükü I. William, Britanya’yı işgal etti ve Anglo Sakson kralı Harold Godwinson’u yenerek Britanya’nın kontrolünü ele geçirdi. Normanların Britanya’yı işgali, Anglo Sakson döneminin sonunu ve Norman döneminin başlangıcını işaret etti. Normanlar, Britanya’da birçok önemli kültürel ve siyasi değişiklik yaptılar ve bu değişiklikler, Britanya’nın sonraki tarihini şekillendirdi.

Anglo Saksonların Kültürü

Anglo Saksonlar, zengin ve çeşitli bir kültüre sahipti. Anglo Saksonlar, İngilizce dilinin temelini oluşturan Eski İngilizce dilini konuşuyorlardı. Anglo Saksonlar, ayrıca, birçok edebi eser ve sanat eseri yarattılar. Anglo Sakson edebiyatının en önemli eserlerinden biri, 8. yüzyılda yazılmış olan Beowulf destanıdır. Beowulf destanı, bir kahramanın canavarla olan mücadelesini anlatan bir epik şiirdir. Anglo Sakson sanatının en önemli eserlerinden biri ise, 7. yüzyılda yapılmış olan Sutton Hoo gemisi mezarıdır. Sutton Hoo gemisi mezarı, bir Anglo Sakson kralının mezarıdır ve bu mezar, birçok değerli eşya içermektedir.

Anglo Saksonlar, ayrıca, birçok dini inanç ve geleneğe sahipti. Anglo Saksonlar, Hristiyanlığı benimsemeden önce, pagan inançlarına sahipti. Anglo Saksonlar, pagan inançlarına göre, birçok tanrı ve tanrıçaya inanıyorlardı. Anglo Saksonlar, Hristiyanlığı benimsedikten sonra, pagan inançlarını terk ettiler ve Hristiyanlık, Anglo Saksonların resmi dini oldu.

Anglo Saksonların Siyasi Sistemi

Anglo Saksonlar, Britanya’da birçok krallık kurdular ve bu krallıklar arasında sık sık savaşlar yaşandı. 9. yüzyılda, Anglo Sakson kralı Athelstan, Vikingleri yenerek Britanya’nın kontrolünü yeniden ele geçirdi ve Britanya’yı tek bir krallık altında birleştirdi. Anglo Sakson krallığı, 1066 yılında Normandiya Dükü I. William tarafından işgal edildi ve Normanların Britanya’yı işgali, Anglo Sakson döneminin sonunu ve Norman döneminin başlangıcını işaret etti.

Anglo Sakson krallığı, feodal bir sistem üzerine kurulmuştu. Feodal sistemde, toprak kral tarafından soylulara verilirdi ve soylular, toprak karşılığında krala hizmet ederlerdi. Soylular, topraklarını köylülere kiralarlardı ve köylüler, toprak karşılığında soylulara vergi öderlerdi.

Anglo Saksonların Mirası

Anglo Saksonlar, Britanya’da birçok önemli kültürel ve siyasi gelişmeye imza attılar. Anglo Saksonlar, İngilizce dilinin temelini oluşturan Eski İngilizce dilini konuşuyorlardı. Anglo Saksonlar, ayrıca, birçok edebi eser ve sanat eseri yarattılar. Anglo Saksonlar, Britanya’da feodal sistemi kurdular ve bu sistem, Britanya’da yüzyıllar boyunca devam etti. Anglo Saksonlar, ayrıca, Britanya’da birçok kilise ve manastır inşa ettiler ve Hristiyanlığı Britanya’da yaydılar.

Normanların Britanya’yı işgali, Anglo Sakson döneminin sonunu ve Norman döneminin başlangıcını işaret etti. Ancak, Anglo Saksonların kültürel ve siyasi mirası, Normanlar tarafından yok edilmedi. Anglo Saksonların dili, edebiyatı, sanatı ve hukuku, Normanlar tarafından benimsendi ve bu miras, Britanya’nın sonraki tarihini şekillendirdi.


Yayımlandı

kategorisi