anglosakson ne demek

Anglosaksonlar

Anglosaksonlar, 5. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Britanya Adaları’nın çoğunda yaşayan Cermen halklarıydı. Anglosaksonlar, Jütler, Saksonlar ve Anglar olmak üzere dört ana kabileden oluşuyordu. Bu kabileler, 5. yüzyılda Britanya Adaları’na göç etmişler ve yerel Kelt halklarıyla karışmışlardır. Anglosaksonlar, Britanya Adaları’nın kültürünü, dilini ve siyasi yapısını şekillendirmişlerdir.

Anglosaksonların Kökeni

Anglosaksonlar, Cermen halklarının bir parçasıydı. Cermen halkları, Avrupa’nın kuzey ve batı bölgelerinde yaşıyorlardı. Anglosaksonlar, Cermen halklarının en batıdaki koluydu. Anglosaksonlar, 5. yüzyılda Britanya Adaları’na göç etmeden önce, Kuzey Denizi kıyılarında yaşıyorlardı.

Anglosaksonların Britanya Adaları’na Göçü

Anglosaksonlar, 5. yüzyılda Britanya Adaları’na göç etmeye başladılar. Anglosaksonların Britanya Adaları’na göç etmelerinin nedenleri arasında, nüfus artışı, toprak kıtlığı ve iklim değişikliği yer alıyordu. Anglosaksonlar, Britanya Adaları’na göç ettiklerinde, yerel Kelt halklarıyla karşılaştılar. Keltler, Britanya Adaları’nın yerli halkıydı. Anglosaksonlar ve Keltler arasında uzun süreli savaşlar yaşandı. Sonunda, Anglosaksonlar Keltleri yenerek Britanya Adaları’nın kontrolünü ele geçirdiler.

Anglosaksonların Kültürü

Anglosaksonlar, zengin bir kültüre sahipti. Anglosaksonlar, şiir, müzik ve sanat alanlarında önemli eserler verdiler. Anglosaksonlar, ayrıca, hukuk ve siyaset alanlarında da önemli gelişmeler kaydettiler. Anglosaksonlar, Hristiyanlığı benimsedikten sonra, Hristiyan kültüründen de etkilenmeye başladılar.

Anglosaksonların Dili

Anglosaksonlar, Cermen dillerinden biri olan Anglosaksonca konuşuyorlardı. Anglosaksonca, İngilizce’nin atasıydı. Anglosaksonca, 11. yüzyılda Normanların Britanya Adaları’nı işgal etmelerinden sonra yerini Fransızcaya bıraktı. Ancak, Anglosaksonca’nın etkisi İngilizce’de hala görülmektedir.

Anglosaksonların Siyasi Yapısı

Anglosaksonlar, Britanya Adaları’nda birçok krallık kurdular. Bu krallıklar arasında, Wessex Krallığı, Mercia Krallığı ve Northumbria Krallığı en önemlileriydi. Anglosakson krallıkları arasında sık sık savaşlar yaşanıyordu. Ancak, 9. yüzyılda Wessex Kralı Büyük Alfred, diğer Anglosakson krallıklarını birleştirerek İngiltere Krallığı’nı kurdu.

Anglosaksonların Mirası

Anglosaksonlar, Britanya Adaları’nın kültürünü, dilini ve siyasi yapısını şekillendirmişlerdir. Anglosaksonlar, İngilizce’nin atası olan Anglosaksonca’yı konuşuyorlardı. Anglosaksonlar, ayrıca, şiir, müzik ve sanat alanlarında önemli eserler verdiler. Anglosaksonlar, Hristiyanlığı benimsedikten sonra, Hristiyan kültüründen de etkilenmeye başladılar. Anglosaksonlar, Britanya Adaları’nda birçok krallık kurdular. Bu krallıklar arasında, Wessex Krallığı, Mercia Krallığı ve Northumbria Krallığı en önemlileriydi. Anglosakson krallıkları arasında sık sık savaşlar yaşanıyordu. Ancak, 9. yüzyılda Wessex Kralı Büyük Alfred, diğer Anglosakson krallıklarını birleştirerek İngiltere Krallığı’nı kurdu.

Anglosaksonlar, Britanya Adaları’nın tarihini ve kültürünü şekillendirmiş önemli bir halktır. Anglosaksonların mirası, bugün hala İngilizce’de, İngiliz kültüründe ve İngiliz siyasi sisteminde görülmektedir.


Yayımlandı

kategorisi