anti mitokondrial antikor nedir

Anti Mitokondrial Antikorlar: Otoimmün Hastalıkların Anahtarı

Mitokondri, hücrelerin enerji santralleri olarak bilinir. Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan ATP’yi üretirler. Mitokondri, hücrenin sitoplazmasında bulunan ve çift zarlı bir organeldir. İç zar, dış zardan daha kıvrımlıdır ve bu kıvrımlar mitokondrinin yüzey alanını artırır. Mitokondrinin iç zarı, elektron taşıma zinciri ve ATP sentaz enzimi gibi enerji üretim süreçlerinde rol oynayan proteinleri içerir.

Anti mitokondrial antikorlar, mitokondriye karşı üretilen antikorlardır. Bu antikorlar, mitokondrinin yüzeyindeki proteinlere bağlanarak mitokondrinin işlevini bozabilirler. Anti mitokondrial antikorlar, otoimmün hastalıkların patogenezinde rol oynamaktadır. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi dokularına karşı antikor üretmesiyle oluşan hastalıklardır.

Anti mitokondrial antikorlar, ilk olarak 1950’li yıllarda primer biliyer siroz (PBC) hastalarında tanımlanmıştır. PBC, karaciğerin kronik bir hastalığıdır ve karaciğerde iltihaplanma ve fibrozise yol açar. Anti mitokondrial antikorlar, PBC hastalarının yaklaşık %90’ında bulunur.

Anti mitokondrial antikorlar, PBC’nin yanı sıra diğer otoimmün hastalıklarda da bulunabilir. Bu hastalıklar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Kronik aktif hepatit
 • Otoimmün hepatit
 • Sjögren sendromu
 • Sistemik lupus eritematozus
 • Romatoid artrit
 • Skleroderma
 • Polimiozit
 • Dermatomiyozit

Anti mitokondrial antikorlar, otoimmün hastalıkların teşhisinde ve takibinde kullanılır. Ayrıca, anti mitokondrial antikorların tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunmaktadır.

Anti Mitokondrial Antikorların Patogenezi

Anti mitokondrial antikorların patogenezi tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak, bu antikorların mitokondrinin yüzeyindeki proteinlere bağlanarak mitokondrinin işlevini bozduğu düşünülmektedir. Bu bozulma, hücrede enerji üretiminin azalmasına ve hücre ölümüne yol açabilir.

Anti mitokondrial antikorların üretimi, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu oluşur. Genetik olarak yatkın kişilerde, çevresel faktörler anti mitokondrial antikorların üretimini tetikleyebilir. Çevresel faktörler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Viral enfeksiyonlar
 • Bakteriyel enfeksiyonlar
 • İlaçlar
 • Toksik maddeler

Anti Mitokondrial Antikorların Teşhisi

Anti mitokondrial antikorların teşhisi için kan testi yapılır. Kan testinde, anti mitokondrial antikorların varlığı ve düzeyi ölçülür. Anti mitokondrial antikorlar, genellikle ELISA (enzim bağlantılı immünosorbent testi) veya Western blot yöntemi ile tespit edilir.

Anti Mitokondrial Antikorların Tedavisi

Anti mitokondrial antikorların tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır:

 • Kortikosteroidler
 • Azatioprin
 • Metotreksat
 • Siklosporin
 • Takrolimus
 • Mikofenolat mofetil

Bu ilaçlar, anti mitokondrial antikorların üretimini baskılayarak mitokondrinin işlevini korur.

Anti Mitokondrial Antikorların Prognozu

Anti mitokondrial antikorların prognozu, hastalığın türüne ve şiddetine göre değişir. PBC hastalarında, anti mitokondrial antikorların varlığı hastalığın daha kötü bir prognozla ilişkilidir. Ancak, anti mitokondrial antikorların tedavisi ile hastalığın seyri iyileştirilebilir.


Yayımlandı

kategorisi