Antikodon ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Antikodon" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Antikodon" ne demek?

 1. Mrna üzerindeki kodonun tRNA’ daki tamamlayıcısı olan üçlü nükleotit grubu.

 2. Transfer RNA’da mRNA’daki kodonun tamamlayıcı olan ve aminoaside özgü olan üçlü nükleotit.

 3. Trna’daki üçlü baz dizilişi.

Antikodon nedir? İlişkili sözcükler

 • Taşıyıcı RNA: Ribonükleotidlerin polimerize olması ile meydana gelmiş, kıvrımlar gösteren, tek zincirli yapıya sahip, protein sentezinde mRNA’daki genetik koda uygun olan aminoasidi taşıyarak peptit zincirine katılmasını sağlayan, adaptör molekül olarak görev yapan bir RNA çeşidi, transfer RNA, tRNA. devamı...
 • Amber Mutasyonu: Mutasyon sonucunda mRNA’daki normal bir kodonun bitirme kodonlarından biri olan amber kodonuna (UAG) dönüşmesi. devamı...
 • Taşıyıcı Rna Trna: Protein sentezinde mRNA daki bazlara uygun amino asitleri taşıyan RNA. Transfer RNA. devamı...
 • Opal Kodonu: MRNA’daki üç bitirme kodonundan UGA kodonu. devamı...
 • Deoksiribonükleaz: Dna’daki fosfodiester bağlarını kesen, DNA’yı kısa oligonükleotit parçalarına veya tamamen bileşenlerine ayıran çeşitli endonükleaz, ekzonükleaz enzimlerinden her biri, DNAaz. Dna’daki fosfodiester bağlarını kesen, DNA’yı kısa oligo nükleotit parçalarına veya tamamen devamı...
 • Dal Göçü: Benzer dizili iki DNA molekülünden oluşmuş dallanmış DNA’daki dal noktasının hareketi. devamı...
 • Above 4: The yukarıki, yukarıdaki, (sayfanın) yukarısında bulunan; daha önceki (bölüm/paragraf/satır/sayfa): The above picture depicts the city in 1782. Yukarıdaki resim şŸehrin 1782´deki halini göstermektedir. ilahi, Allaha ait olan: Think on things above. İlahi şŸeyleri düşŸün.” devamı...
 • Kesici Endonükleaz: Çift iplikli DNA’daki kısa nükleotit dizilimlerini özgün olarak tanıyıp genellikle tanıma bölgesi içerisinde veya bazen bu bölge dışında nükleotitleri kesen enzimler. devamı...
 • Outmost: En dışarıdaki. En dıştaki, en dışarıdaki, en uzak devamı...
 • Epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı devamı...

Antikodon ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.