arapça fiiller konu anlatımı

Arapça Fiiller

Arapça fiiller, cümle içinde eylem veya durumu ifade eden kelimelerdir. Fiiller, zaman, kişi, sayı ve cinsiyet gibi çeşitli özelliklere göre çekimlenirler. Arapça’da üç tür fiil vardır:

  • Asıl fiiller: Bu fiiller, kendi başlarına anlam ifade eden fiillerdir. Örneğin, “yürümek”, “konuşmak”, “yemek” gibi fiiller asıl fiillerdir.
  • Türev fiiller: Bu fiiller, asıl fiillerden türetilen fiillerdir. Örneğin, “yürütmek”, “konuşturmak”, “yedirmek” gibi fiiller türev fiillerdir.
  • Yardımcı fiiller: Bu fiiller, diğer fiillerle birlikte kullanılarak onların anlamını değiştiren veya tamamlayan fiillerdir. Örneğin, “olmak”, “gitmek”, “gelmek” gibi fiiller yardımcı fiillerdir.

Fiillerin Çekimi

Arapça fiiller, zaman, kişi, sayı ve cinsiyet gibi çeşitli özelliklere göre çekimlenirler. Fiillerin çekimi, fiilin sonuna eklenen harflerle yapılır.

  • Zaman: Arapça’da üç zaman vardır: geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Geçmiş zaman, fiilin sonuna “ت” harfi eklenerek yapılır. Şimdiki zaman, fiilin sonuna “ي” harfi eklenerek yapılır. Gelecek zaman, fiilin sonuna “س” harfi eklenerek yapılır.
  • Kişi: Arapça’da üç kişi vardır: birinci kişi, ikinci kişi ve üçüncü kişi. Birinci kişi, konuşan kişiyi ifade eder. İkinci kişi, konuşulan kişiyi ifade eder. Üçüncü kişi, konuşulan kişiden farklı bir kişiyi ifade eder. Fiillerin çekimi, kişinin cinsiyetine göre de yapılır. Erkekler için “ه” harfi, kadınlar için “ت” harfi kullanılır.
  • Sayı: Arapça’da iki sayı vardır: tekil ve çoğul. Tekil, bir kişiyi veya şeyi ifade eder. Çoğul, birden fazla kişiyi veya şeyi ifade eder. Fiillerin çekimi, sayıya göre de yapılır. Tekil için “ي” harfi, çoğul için “ون” harfi kullanılır.

Fiillerin Kullanımı

Arapça fiiller, cümle içinde çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Fiiller, cümlede yüklem olarak kullanılabilirler. Örneğin, “Ali okuyor.” cümlesinde “okuyor” fiili yüklem olarak kullanılmıştır. Fiiller, cümlede nesne olarak da kullanılabilirler. Örneğin, “Ali kitabı okuyor.” cümlesinde “kitabı” nesne olarak kullanılmıştır. Fiiller, cümlede zarf olarak da kullanılabilirler. Örneğin, “Ali hızlıca okuyor.” cümlesinde “hızlıca” zarf olarak kullanılmıştır.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi