arapça furkan nasıl yazılır

Furkan Suresi

Furkan Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 25. suresidir. 77 ayetten oluşur ve Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını 1. ayette geçen “Furkan” kelimesinden almıştır. Furkan, “hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamına gelir.

Surenin Konusu

Furkan Suresi, çeşitli konuları ele almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Allah’ın varlığı ve birliği
 • Peygamberlerin gönderilişi
 • Kıyamet günü ve hesap
 • Cennet ve cehennem
 • İyilik ve kötülük
 • Adalet ve zulüm
 • İnsanların sorumlulukları

Sureden Ayetler

 • “Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.” (1)
 • “O, Furkan’ı kuluna indirdi ki, kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru yola iletsin.” (1)
 • “Allah, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O, her şeye kadirdir.” (2)
 • “O, peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi ki, insanlar peygamberlerden sonra Allah’a karşı hiçbir bahane ileri sürmesinler. Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.” (3)
 • “Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Allah, onu vaktinde koparacaktır. O gün, hiçbir kimse başkasına hiçbir fayda sağlayamaz. O gün, hüküm yalnızca Allah’ındır.” (4)
 • “Cennet, Allah’tan korkanlar için hazırlanmıştır. Orada onlar için nefislerinin arzu ettiği her şey vardır. Allah’ın nimetleri tükenmez.” (5)
 • “Cehennem ise, küfredenler için hazırlanmıştır. Onlar orada sürekli olarak azap çekerler. Allah’ın azabı asla hafiflemez.” (6)
 • “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Allah’tan korkun. Allah’ın adıyla birbirinize yalvarın ve akrabalık bağlarını koparmayın. Şüphesiz Allah, sizi gözetmektedir.” (7)
 • “Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlik edin, ولو كان على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. İster kendinize, ister anne babanıza, ister yakınlarınıza karşı olsun, adaletli olun. Zengin olsun, fakir olsun, herkese adaletli davranın. Allah, zenginlerden de fakirlerden de daha hayırlıdır. Öyleyse, nefsinizin arzularına uymayın ve adaletsizlik etmeyin. Eğer dilinizi eğip büker veya yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (8)

Konuyla İlgili Faydalı Siteler

İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi