arapça marife nekra test

Marife Nekra

Marife nekra, Arapçada belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade eden bir isim türüdür. Belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade ettiği için, marife nekra’nın önüne “el” takısı gelir. Örneğin, “el-kitab” (kitap), “el-beyt” (ev), “el-insan” (insan) gibi.

Marife nekra, belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade ettiği için, cümlede özne veya nesne olarak kullanılabilir. Örneğin, “el-kitabü ala’l-masati” (kitap masanın üzerindedir), “ra’aytü el-beyte” (evi gördüm) gibi.

Marife nekra, belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade ettiği için, cümlede sıfat olarak da kullanılabilir. Örneğin, “el-kitabü’l-cedid” (yeni kitap), “el-beytü’l-kebir” (büyük ev), “el-insanu’l-akil” (akıllı insan) gibi.

Marife nekra, Arapçada çok önemli bir isim türüdür. Belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade ettiği için, cümlede özne, nesne veya sıfat olarak kullanılabilir.

Marife Nekra’nın Kullanımı

Marife nekra, belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade ettiği için, cümlede özne, nesne veya sıfat olarak kullanılabilir.

  • Özne olarak: Marife nekra, cümlede özne olarak kullanıldığında, cümlede belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade eder. Örneğin, “el-kitabü ala’l-masati” (kitap masanın üzerindedir), “ra’aytü el-beyte” (evi gördüm) gibi.
  • Nesne olarak: Marife nekra, cümlede nesne olarak kullanıldığında, cümlede belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade eder. Örneğin, “akra’tü el-kitaba” (kitabı okudum), “dhabtu ila’l-beyti” (eve gittim) gibi.
  • Sıfat olarak: Marife nekra, cümlede sıfat olarak kullanıldığında, cümlede belirli bir nesneyi veya kişiyi niteler. Örneğin, “el-kitabü’l-cedid” (yeni kitap), “el-beytü’l-kebir” (büyük ev), “el-insanu’l-akil” (akıllı insan) gibi.

Marife Nekra’nın Türleri

Marife nekra, ikiye ayrılır:

  • Belirli marife nekra: Belirli marife nekra, belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade eden marife nekra türüdür. Örneğin, “el-kitab” (kitap), “el-beyt” (ev), “el-insan” (insan) gibi.
  • Belirsiz marife nekra: Belirsiz marife nekra, belirli bir nesneyi veya kişiyi ifade etmeyen marife nekra türüdür. Örneğin, “el-kitabü” (bir kitap), “el-beytü” (bir ev), “el-insanu” (bir insan) gibi.

Marife Nekra ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi