arapça mawal

Mawal: Arap Şiirinin Bir Biçimi

Mawal, Arap şiirinin bir biçimidir. Genellikle aşk, kayıp veya özlem gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. Mawal’lar genellikle uzun ve karmaşık şiirlerdir ve genellikle birden fazla bölümden oluşurlar. Her bölüm, aynı kafiye şemasını ve ölçüyü takip eder.

Mawal’ların kökeni belirsizdir, ancak bazı uzmanlar bunların 7. yüzyılda ortaya çıktığına inanmaktadır. Mawal’lar başlangıçta sözlü olarak iletiliyordu, ancak daha sonra yazılı olarak kaydedilmeye başlandı.

Mawal’lar Arap dünyasında çok popülerdir ve birçok ünlü şair tarafından yazılmıştır. En ünlü mawal yazarlarından bazıları şunlardır:

  • İmru’l-Kays
  • El-Mutanabbi
  • El-Maarri
  • İbn Zeydun
  • El-Şerif er-Radi

Mawal’lar Arap edebiyatının önemli bir parçasıdır ve bugün hala birçok insan tarafından okunmaktadır ve beğenilmektedir.

Mawal’ların Konuları

Mawal’lar genellikle aşk, kayıp veya özlem gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. Ancak, diğer konuları da ele alabilirler. Örneğin, bazı mawal’lar savaş, ölüm veya doğa hakkında yazılmıştır.

Mawal’ların Yapısı

Mawal’lar genellikle uzun ve karmaşık şiirlerdir. Genellikle birden fazla bölümden oluşurlar. Her bölüm, aynı kafiye şemasını ve ölçüyü takip eder.

Mawal’ların kafiye şeması genellikle AAAA veya ABAB’dır. Ölçü ise genellikle 11 veya 12 hecedir.

Mawal’ların Dili

Mawal’lar genellikle Arapçanın klasik lehçesiyle yazılır. Ancak, bazı mawal’lar Arapçanın yerel lehçeleriyle de yazılmıştır.

Mawal’ların Edebi Önemi

Mawal’lar Arap edebiyatının önemli bir parçasıdır. Arap şiirinin gelişiminde önemli bir rol oynamışlardır ve bugün hala birçok insan tarafından okunmaktadır ve beğenilmektedir.

Mawal’larla İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi