Architectonic ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Architectonic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Architectonic" ne demek?

 1. Mimarlığa ait, yapı veya plan Çizmeye ait; teknik yönden mimarlığı andıran; bir sistemin organizasyon kurallarını belirten
 2. Arkitektonik, mimarlıkla ilgili

Architectonic nedir? İlişkili sözcükler

 • Architectonics: Arkitektonik, mimarlık, yapı sistemi devamı...
 • Teknikçi: Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknik adam, teknisyen, tekniker. Film yapımının herhangi bir teknik kolunda çalışan usta işçi. devamı...
 • Gabari: Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü çizmeye, hazırlamaya veya denetlemeye yarayan örnek. Motorlu veya motorsuz taşıtların köprü vb. altından rahatça geçebilmeleri için en yüksek boyutları belirten ölçüler. devamı...
 • Dış Ticarette Standardizasyon: Dışsatım ve dışalımda eniyileştirmenin sağlanabilmesi için tüm ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli teknik kurallar konulması, bu kuralların uygulanması ile uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme işlemleri. devamı...
 • Set Up: Plan, kuruluş, yapı, organizasyon, kamerayı çekime hazırlama, fiziksel yapı, durum, vaziyet, proje, tasarı, enayi, kolay iş, şikeli maç, danışıklı dövüş devamı...
 • Backgrounder: Arka plan bilgisi veren kimse, hükümet veya işŸ çevresinden resmî bir sözcünün bir durumla ilgili olarak basın mensuplarına arka plan bilgisi verdiğŸi gayriresmî basın toplantısı; arka plan bilgisi sağŸlayan rapor veya brifing devamı...
 • Technicality: İlmi nitelik İlmi veya fenni terimlerin kullanılması devamı...
 • çizgi ölçek: Plan veya haritanın alt köşesinde yatay bir çizgi ile gösterilen, harita üzerindeki uzunluğun gerçekte ne kadar uzunluğa karşılık olduğunu belirten ve bunun çizgi üzerinde işaretlenmesiyle elde edilen ölçek. devamı...
 • Aldatma Kabiliyetine Haiz: Belgeler üzerinde tespit edilen tahrifat veya sahteciliğin nitelik yönünden profesyonelce tasarlandığı, ancak teknik cihaz kullanılarak tahrifat veya sahteciliğin anlaşılabileceği yönünde yapılan değerlendirme, iğfal ve ikna kabiliyetine haiz. devamı...
 • Accomplish A Policy: Bir planı başŸarıyla tamamlamak, kararlaşŸtırılmışŸ plan veya amacın yerine getirilmesi devamı...

Architectonic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.