şapka

  1. Keçe, hasır, kumaş, ip vb. ile yapılan başlık.

  2. Boru, baca, direk vb. şeylerin açık olan üst bölümünü havanın etkisinden korumak için takılan başlık.

  3. Bazı bitkilerde, özellikle mantarlarda sapın üstünde bulunan, üreme organlarını taşıyan şapka biçimindeki organ.

  4. Düzeltme işareti.

  5. Ökoryatik mRNA’nın 5′ ucunda bulunan metillenmiş yapı, 7-metilguanozin.


Yayımlandı

kategorisi