basit zamanlı fiil nedir

Basit Zamanlı Fiil Nedir?

Basit zamanlı fiil, bir eylemin veya durumun belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren fiil türüdür. Basit zamanlı fiiller, genellikle şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman olmak üzere üç farklı şekilde kullanılır.

Şimdiki Zamanlı Fiiller

Şimdiki zamanlı fiiller, bir eylemin veya durumun şu anda meydana geldiğini gösterir. Şimdiki zamanlı fiiller, genellikle “-iyor” veya “-iyor” ekiyle oluşturulur. Örneğin:

 • Okuyorum.
 • Yazıyorum.
 • Konuşuyorum.

Geçmiş Zamanlı Fiiller

Geçmiş zamanlı fiiller, bir eylemin veya durumun geçmişte meydana geldiğini gösterir. Geçmiş zamanlı fiiller, genellikle “-di” veya “-ti” ekiyle oluşturulur. Örneğin:

 • Okudum.
 • Yazdım.
 • Konuştum.

Gelecek Zamanlı Fiiller

Gelecek zamanlı fiiller, bir eylemin veya durumun gelecekte meydana geleceğini gösterir. Gelecek zamanlı fiiller, genellikle “-acak” veya “-ecek” ekiyle oluşturulur. Örneğin:

 • Okuyacağım.
 • Yazacağım.
 • Konuşacağım.

Basit Zamanlı Fiillerin Kullanımı

Basit zamanlı fiiller, günlük konuşmada ve yazıda sıklıkla kullanılır. Basit zamanlı fiiller, bir eylemin veya durumun zamanını belirlemek için kullanılır. Örneğin:

 • “Şimdi okuyorum.” cümlesinde, “okuyorum” fiili, okuma eyleminin şu anda gerçekleştiğini göstermektedir.
 • “Dün okuduğum kitap çok güzeldi.” cümlesinde, “okudum” fiili, okuma eyleminin geçmişte gerçekleştiğini göstermektedir.
 • “Yarın okuyacağım kitap çok heyecan verici.” cümlesinde, “okuyacağım” fiili, okuma eyleminin gelecekte gerçekleştiğini göstermektedir.

Basit Zamanlı Fiillerin Örnekleri

Aşağıdaki tabloda, basit zamanlı fiillerin örnekleri verilmiştir:

| Zaman | Fiil | Örnek |
|—|—|—|
| Şimdiki Zaman | Okuyorum | Şu anda kitap okuyorum. |
| Geçmiş Zaman | Okudum | Dün kitap okudum. |
| Gelecek Zaman | Okuyacağım | Yarın kitap okuyacağım. |

Sonuç

Basit zamanlı fiiller, bir eylemin veya durumun zamanını belirlemek için kullanılan fiil türüdür. Basit zamanlı fiiller, şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman olmak üzere üç farklı şekilde kullanılır. Basit zamanlı fiiller, günlük konuşmada ve yazıda sıklıkla kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi