baskı nedir

Baskı Nedir?

Baskı, bir yüzeye mürekkep veya başka bir madde uygulayarak görüntü veya yazı oluşturma işlemidir. Baskı, binlerce yıldır kullanılan bir tekniktir ve günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Baskı, kitap, dergi, gazete, poster, afiş, etiket, ambalaj ve diğer birçok ürünün üretiminde kullanılır.

Baskı Türleri

Baskı, kullanılan tekniğe göre farklı türlere ayrılır. En yaygın baskı türleri şunlardır:

 • Ofset baskı: Ofset baskı, en yaygın baskı türüdür. Ofset baskıda, görüntü veya yazı önce bir metal plakaya aktarılır. Daha sonra, metal plaka bir kauçuk silindire aktarılır ve kauçuk silindir mürekkebi kağıda aktarır.
 • Flekso baskı: Flekso baskı, esnek bir baskı plakası kullanılarak yapılan bir baskı türüdür. Flekso baskı, genellikle esnek malzemelerin (örneğin plastik, folyo, kağıt) üzerine baskı yapmak için kullanılır.
 • Gravür baskı: Gravür baskı, metal veya ahşap bir plakaya oyma yapılarak yapılan bir baskı türüdür. Gravür baskıda, oyma yapılan alanlar mürekkeple doldurulur ve daha sonra kağıt üzerine aktarılır.
 • Serigrafi baskı: Serigrafi baskı, bir ipek ağ üzerine şablon yapılarak yapılan bir baskı türüdür. Serigrafi baskıda, şablonun açık alanları mürekkeple doldurulur ve daha sonra kağıt üzerine aktarılır.
 • Dijital baskı: Dijital baskı, bilgisayar verilerinden doğrudan kağıda baskı yapan bir baskı türüdür. Dijital baskı, genellikle kısa tirajlı işler için kullanılır.

Baskı Süreci

Baskı süreci, genellikle şu adımlardan oluşur:

 1. Hazırlık: Baskı öncesi, görüntü veya yazı dijital ortama aktarılır ve düzenlenir.
 2. Plaka yapımı: Ofset baskıda, görüntü veya yazı metal bir plakaya aktarılır. Flekso baskıda, görüntü veya yazı esnek bir baskı plakasına aktarılır. Gravür baskıda, görüntü veya yazı metal veya ahşap bir plakaya oyulur. Serigrafi baskıda, görüntü veya yazı bir ipek ağ üzerine şablon yapılır.
 3. Baskı: Baskı plakası, mürekkep ile temas ettirilir ve daha sonra kağıt üzerine aktarılır.
 4. Kurutma: Baskı işlemi tamamlandıktan sonra, kağıt kurutulur.
 5. Bitirme: Baskı işlemi tamamlandıktan sonra, kağıt kesilir, katlanır ve ciltlenir.

Baskının Kullanım Alanları

Baskı, birçok farklı alanda kullanılır. Baskının en yaygın kullanım alanları şunlardır:

 • Kitap, dergi ve gazete basımı: Baskı, kitap, dergi ve gazete basımında yaygın olarak kullanılır.
 • Poster ve afiş basımı: Baskı, poster ve afiş basımında da yaygın olarak kullanılır.
 • Etiket ve ambalaj basımı: Baskı, etiket ve ambalaj basımında da yaygın olarak kullanılır.
 • Tekstil baskısı: Baskı, tekstil baskısında da yaygın olarak kullanılır.
 • Endüstriyel baskı: Baskı, endüstriyel baskıda da yaygın olarak kullanılır.

Baskının Avantajları ve Dezavantajları

Baskının birçok avantajı ve dezavantajı vardır. Baskının avantajları şunlardır:

 • Hızlı ve verimli: Baskı, hızlı ve verimli bir üretim yöntemidir.
 • Yüksek kaliteli baskı: Baskı, yüksek kaliteli baskılar üretebilir.
 • Uygun maliyetli: Baskı, uygun maliyetli bir üretim yöntemidir.

Baskının dezavantajları şunlardır:

 • Çevre kirliliği: Baskı, çevre kirliliğine neden olabilir.
 • Atık üretimi: Baskı, atık üretimine neden olabilir.
 • Uzun üretim süreci: Baskı, uzun bir üretim sürecine sahip olabilir.

Baskının Geleceği

Baskı, binlerce yıldır kullanılan bir tekniktir ve günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Baskının geleceği, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte değişmektedir. Dijital baskı teknolojileri, baskı sektöründe giderek daha fazla yer almaktadır. Dijital baskı teknolojileri, daha hızlı, daha verimli ve daha çevre dostu baskılar üretmektedir.


Yayımlandı

kategorisi