bazal ne demek

Bazal: Temel ve Esas Olanın İncelenmesi

İngilizce Anlamı:

“Basal” kelimesi, Latince “basis” (taban) kelimesinden türemiştir ve “temel” veya “esas” anlamına gelir. İngilizce’de, “bazal” kelimesi genellikle aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Temel veya Esas: Bir şeyin en temel veya önemli yönü.
 • İlkel veya Temel: Evrimsel veya gelişimsel olarak en erken veya en temel olan.
 • Alt veya Temel: Bir yapının veya sistemin en alt veya temel kısmı.
 • Fizyolojik: Vücudun dinlenme durumundaki temel metabolik aktivitesi.

Türkçe Anlamı:

Türkçe’de “bazal” kelimesi, İngilizce’deki anlamlarına benzer şekilde kullanılır:

 • Temel: Bir şeyin en önemli veya temel yönü.
 • İlkel: Evrimsel veya gelişimsel olarak en erken veya en temel olan.
 • Alt: Bir yapının veya sistemin en alt kısmı.
 • Fizyolojik: Vücudun dinlenme durumundaki temel metabolik aktivitesi.

Kullanım Örnekleri:

İngilizce:

 • The basal rate of metabolism is the amount of energy the body needs to function at rest.
 • The basal ganglia are a group of structures at the base of the brain that are involved in motor control.
 • The basal layer of the epidermis is the deepest layer of the skin.

Türkçe:

 • Bazal metabolizma hızı, vücudun dinlenme durumunda işlev görmek için ihtiyaç duyduğu enerji miktarıdır.
 • Bazal gangliyonlar, beynin tabanında bulunan ve motor kontrolde rol oynayan bir grup yapıdır.
 • Epidermisin bazal tabakası, cildin en derin tabakasıdır.

İlgili Terimler:

 • Bazal Hücre: Cildin en alt tabakasında bulunan ve yeni cilt hücrelerinin üretildiği hücreler.
 • Bazal Metabolizma Hızı (BMR): Vücudun dinlenme durumunda işlev görmek için ihtiyaç duyduğu enerji miktarı.
 • Bazal Gangliyonlar: Beynin tabanında bulunan ve motor kontrol, öğrenme ve hafıza gibi işlevlerde rol oynayan bir grup yapı.
 • Bazal Sıcaklık: Bir kadının adet döngüsü boyunca en düşük vücut sıcaklığı.

Sonuç:

“Bazal” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de “temel” veya “esas” anlamına gelir. Bu kelime, bir şeyin en önemli yönünü, evrimsel veya gelişimsel olarak en erken olanı, bir yapının veya sistemin en alt kısmını veya vücudun dinlenme durumundaki temel metabolik aktivitesini ifade etmek için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi