bazal ne demek

Bazal: Temel ve Temel Önemi

İngilizce Anlamı:

“Basal” kelimesi, Latince “basis” (temel) kelimesinden türemiştir ve “temel, temel veya temel” anlamına gelir. Genellikle bir şeyin en temel veya temel yönünü ifade etmek için kullanılır.

Türkçe Anlamı:

Türkçede “bazal” kelimesi, “temel, temel veya temel” anlamlarına gelir. Bir şeyin en temel veya temel yönünü ifade etmek için kullanılır.

Kullanım Alanları:

“Bazal” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir, bunlar şunları içerir:

  • Bilim: Biyolojide, “bazal” terimi, bir organizmanın veya yapının evrimsel ağacın en temel veya ilkel üyesini ifade eder. Örneğin, “bazal memeliler”, memelilerin evrimsel ağacının en temel üyeleridir.
  • Tıp: Tıpta, “bazal” terimi, bir şeyin normal veya temel durumunu ifade eder. Örneğin, “bazal metabolizma hızı”, bir kişinin dinlenme halindeyken yaktığı kalori miktarıdır.
  • Jeoloji: Jeolojide, “bazal” terimi, bir kaya oluşumunun veya tabakasının en alttaki veya temel katmanını ifade eder. Örneğin, “bazal granit”, bir kaya oluşumunun en alttaki granit katmanıdır.
  • Matematik: Matematikte, “bazal” terimi, bir sayı sisteminin temelini ifade eder. Örneğin, “on tabanlı sayı sistemi”, 10 tabanını kullanan bir sayı sistemidir.
  • Dilbilim: Dilbilimde, “bazal” terimi, bir dilin veya dil ailesinin en temel veya temel üyesini ifade eder. Örneğin, “bazal Hint-Avrupa dilleri”, Hint-Avrupa dil ailesinin en temel üyeleridir.

Örnekler:

  • “Bazal metabolizma hızı, bir kişinin dinlenme halindeyken yaktığı kalori miktarıdır.”
  • “Bazal granit, bir kaya oluşumunun en alttaki granit katmanıdır.”
  • “Bazal Hint-Avrupa dilleri, Hint-Avrupa dil ailesinin en temel üyeleridir.”
  • “Bazal hücreler, epidermisin en alttaki hücre katmanıdır.”
  • “Bazal sıcaklık, bir kişinin uyandıktan sonraki ilk sıcaklığıdır.”

Sonuç:

“Bazal” kelimesi, bir şeyin en temel veya temel yönünü ifade etmek için kullanılan çok yönlü bir kelimedir. Çeşitli bağlamlarda kullanılır ve hem İngilizce hem de Türkçe’de önemli bir kelimedir.


Yayımlandı

kategorisi