Beit Lahem

“Beit Lahem” (Bethlehem olarak da yazılır), Filistin topraklarında bulunan ve tarih boyunca büyük dini ve kültürel öneme sahip bir şehirdir. “Beit Lahem” Arapça’da “etek evi” veya “ekmek evi” anlamına gelir.

En çok bilinen özelliği, İsa’nın doğduğuna inanılan yer olmasıdır. Hristiyan inanışlarına göre, İsa’nın Meryem Ana tarafından doğduğu mağara buradadır. Bu nedenle, Beit Lahem, Hristiyanlar için kutsal bir yer ve Hristiyan dünyasında önemli bir hac merkezi olarak kabul edilir.

Beit Lahem aynı zamanda tarihi ve kültürel bir zenginliğe sahiptir. Kentte, Hristiyanlar, Müslümanlar ve diğer dinlere mensup insanlar bir arada yaşar. Beytüllahim, Filistin Devleti’nin kontrolündeki Batı Şeria’da bulunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi