itimaden

“Itimaden”, güvenerek, inanarak veya güvenilir bir temele dayanarak bir işi yapma veya bir konuda hareket etme anlamına gelir. Bu kelime, birine güven duyulduğunu ifade etmek için kullanılır. Örnek olarak, “itimaden ona bu sorumluluğu verdim” ifadesi, o kişiye güven duyulduğunu ve belirli bir sorumluluğun kendisine verildiğini ifade eder.

Bu terim, genellikle güven, inanç ve saygı kavramlarına vurgu yapmak amacıyla kullanılır. “İtimaden” kelimesi, bir işin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli olan güvenin ifadesidir.


Yayımlandı

kategorisi