benzoil klorür

Benzoil Klorür: Kapsamlı Bir İngilizce-Türkçe Rehber

Giriş

Benzoil klorür, organik kimyada yaygın olarak kullanılan bir asil klorürdür. Benzen halkasına bağlı bir karbonil grubundan oluşur ve çeşitli sentetik uygulamalarda kullanılır. Bu makale, benzoil klorürün özellikleri, sentezi, reaksiyonları ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce-Türkçe Çeviri

 • Benzoil klorür: Benzoil klorür
 • Karbonil grubu: Karbonil grubu
 • Asil klorür: Asil klorür
 • Sentetik uygulamalar: Sentetik uygulamalar

Özellikler

Benzoil klorür, renksiz ila sarımsı bir sıvıdır. Keskin, boğucu bir kokuya sahiptir ve suda çözünmez. Kaynama noktası 197-198 °C ve erime noktası -1 °C’dir. Benzoil klorür, güçlü bir asit klorürdür ve nem ve bazlarla kolayca reaksiyona girer.

Sentez

Benzoil klorür, tipik olarak benzonitrilin hidroklorlama reaksiyonu ile sentezlenir. Bu reaksiyon, benzonitrili sülfürik asit ve hidroklorik asit varlığında ısıtmayı içerir.

Reaksiyonlar

Benzoil klorür, çeşitli organik reaksiyonlarda yer alır. En önemli reaksiyonlarından bazıları şunlardır:

 • Nükleofilik Ataklar: Benzoil klorür, alkoller, aminler ve karboksilik asitler gibi nükleofillerle reaksiyona girerek esterler, amidler ve asil klorürler oluşturur.
 • Friedel-Crafts Acylasyonu: Benzoil klorür, Friedel-Crafts acylasyon reaksiyonlarında bir asilasyon maddesi olarak kullanılır. Bu reaksiyonlar, aromatik halkalara aril keton grupları ekler.
 • Perkin Reaksiyonu: Benzoil klorür, Perkin reaksiyonlarında bir asil klorür olarak kullanılır. Bu reaksiyonlar, aromatik aldehitleri ve anhidritleri kullanarak α,β-doymamış karboksilik asitler oluşturur.

Uygulamalar

Benzoil klorür, çeşitli endüstriyel ve bilimsel uygulamalarda kullanılır. En önemli uygulamalarından bazıları şunlardır:

 • Parfüm ve Aromalar: Benzoil klorür, yasemin, portakal çiçeği ve vanilya gibi çeşitli parfümlerin ve aromaların sentezinde kullanılır.
 • İlaçlar: Benzoil klorür, aspirin, ibuprofen ve parasetamol gibi ilaçların sentezinde kullanılır.
 • Boyalar ve Pigmentler: Benzoil klorür, azo boyalarının ve diğer pigmentlerin sentezinde kullanılır.
 • Plastikler: Benzoil klorür, polivinil klorür (PVC) ve diğer plastiklerin üretiminde kullanılır.
 • Laboratuvar Reajanı: Benzoil klorür, organik kimyada bir asilasyon maddesi ve diğer reaksiyonlar için bir reaktif olarak kullanılır.

Güvenlik Önlemleri

Benzoil klorür, aşındırıcı ve tahriş edici bir maddedir. Cilt, göz ve solunum yolları ile temastan kaçınılmalıdır. Benzoil klorürle çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılmalıdır.

Sonuç

Benzoil klorür, organik kimyada yaygın olarak kullanılan önemli bir asil klorürdür. Benzen halkasına bağlı bir karbonil grubundan oluşur ve çeşitli sentetik uygulamalarda kullanılır. Benzoil klorürün özellikleri, sentezi, reaksiyonları ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir anlayış, bu değerli kimyasalın güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi