bertaraf etmek ne demek

Bertaraf Etmek: Atıkların Güvenli ve Çevre Dostu Yönetimi

Bertaraf etmek, atıkların güvenli ve çevre dostu bir şekilde yönetilmesi sürecidir. Atıkların bertarafı, atıkların oluşumundan bertaraf edilmesine kadar geçen tüm aşamaları kapsar. Bu aşamalar şunlardır:

 • Atıkların toplanması
 • Atıkların taşınması
 • Atıkların ayrıştırılması
 • Atıkların geri dönüştürülmesi
 • Atıkların bertarafı

Atıkların bertarafı, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi anlamına gelir. Atıkların bertarafı için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemler şunlardır:

 • Depolanma
 • Yakma
 • Kompostlaştırma
 • Anaerobik sindirim
 • Plazma gazlaştırma

Atıkların bertarafı için kullanılan yöntem, atıkların türüne, miktarına ve bertaraf edileceği yere göre belirlenir.

Atıkların Depolanması

Atıkların depolanması, atıkların belirli bir alanda toplanması ve saklanması anlamına gelir. Atıkların depolanması, atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için yapılır. Atıkların depolanması için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemler şunlardır:

 • Açık depolama
 • Kapalı depolama
 • Yer altı depolama

Atıkların depolanması için kullanılan yöntem, atıkların türüne, miktarına ve depolanacağı yere göre belirlenir.

Atıkların Yakılması

Atıkların yakılması, atıkların yüksek sıcaklıkta yakılarak bertaraf edilmesi anlamına gelir. Atıkların yakılması, atıkların hacmini ve ağırlığını azaltır. Atıkların yakılması, atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için yapılır. Atıkların yakılması için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemler şunlardır:

 • Doğrudan yakma
 • Gazlaştırma
 • Piroliz

Atıkların yakılması için kullanılan yöntem, atıkların türüne, miktarına ve yakılacağı yere göre belirlenir.

Atıkların Kompostlaştırılması

Atıkların kompostlaştırılması, atıkların organik maddelerinin ayrıştırılarak gübreye dönüştürülmesi anlamına gelir. Atıkların kompostlaştırılması, atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için yapılır. Atıkların kompostlaştırılması için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemler şunlardır:

 • Aerobik kompostlaştırma
 • Anaerobik kompostlaştırma

Atıkların kompostlaştırılması için kullanılan yöntem, atıkların türüne, miktarına ve kompostlaştırılacağı yere göre belirlenir.

Atıkların Anaerobik Sindirimi

Atıkların anaerobik sindirimi, atıkların organik maddelerinin oksijensiz ortamda ayrıştırılarak biyogaz ve gübreye dönüştürülmesi anlamına gelir. Atıkların anaerobik sindirimi, atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için yapılır. Atıkların anaerobik sindirimi için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemler şunlardır:

 • Mesofilik anaerobik sindirim
 • Termofilik anaerobik sindirim

Atıkların anaerobik sindirimi için kullanılan yöntem, atıkların türüne, miktarına ve sindirileceği yere göre belirlenir.

Atıkların Plazma Gazlaştırılması

Atıkların plazma gazlaştırılması, atıkların yüksek sıcaklıkta plazma kullanılarak bertaraf edilmesi anlamına gelir. Atıkların plazma gazlaştırılması, atıkların hacmini ve ağırlığını azaltır. Atıkların plazma gazlaştırılması, atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için yapılır. Atıkların plazma gazlaştırılması için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemler şunlardır:

 • Doğrudan plazma gazlaştırma
 • Gazlaştırma plazma gazlaştırma

Atıkların plazma gazlaştırılması için kullanılan yöntem, atıkların türüne, miktarına ve gazlaştırılacağı yere göre belirlenir.

Sonuç

Atıkların bertarafı, atıkların güvenli ve çevre dostu bir şekilde yönetilmesi için önemlidir. Atıkların bertarafı için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemler, atıkların türüne, miktarına ve bertaraf edileceği yere göre belirlenir.


Yayımlandı

kategorisi