çoçuk cerrahisi nedir

Çocuk Cerrahisi Nedir?

Çocuk cerrahisi, doğumdan ergenliğe kadar olan çocukların cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Çocuk cerrahları, çocukların özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış cerrahi teknikleri kullanarak çeşitli hastalıkları ve yaralanmaları tedavi ederler.

Çocuk Cerrahisinin Konuları

Çocuk cerrahisinin kapsamına giren hastalıklar ve yaralanmalar şunlardır:

 • Doğuştan anomaliler: Bunlar, çocukların doğumla birlikte sahip oldukları yapısal bozukluklardır. Örnekler arasında kalp defektleri, sindirim sistemi anomalileri, ürogenital sistem anomalileri ve kas-iskelet sistemi anomalileri yer alır.
 • Çocukluk çağı kanserleri: Bunlar, çocuklarda görülen kanser türleridir. Örnekler arasında lösemi, lenfoma, beyin tümörü, kemik kanseri ve yumuşak doku kanseri yer alır.
 • Çocukluk çağı travmaları: Bunlar, çocukların kazalar veya yaralanmalar sonucu oluşan yaralanmalardır. Örnekler arasında kırıklar, çıkıklar, yanıklar ve kesikler yer alır.
 • Çocukluk çağı enfeksiyonları: Bunlar, çocukların bakteriyel, viral veya fungal ajanlar tarafından oluşan enfeksiyonlarıdır. Örnekler arasında zatürree, bronşit, idrar yolu enfeksiyonu ve gastroenterit yer alır.
 • Çocukluk çağı sindirim sistemi hastalıkları: Bunlar, çocukların sindirim sistemini etkileyen hastalıklardır. Örnekler arasında apandisit, bağırsak tıkanıklığı, kabızlık ve ishal yer alır.
 • Çocukluk çağı ürogenital sistem hastalıkları: Bunlar, çocukların ürogenital sistemini etkileyen hastalıklardır. Örnekler arasında böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu ve testis torsiyonu yer alır.
 • Çocukluk çağı kas-iskelet sistemi hastalıkları: Bunlar, çocukların kas-iskelet sistemini etkileyen hastalıklardır. Örnekler arasında skolyoz, kifoz, lordoz ve serebral palsi yer alır.

Çocuk Cerrahisinin Yöntemleri

Çocuk cerrahları, çocukların hastalıklarını ve yaralanmalarını tedavi etmek için çeşitli cerrahi yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler şunlardır:

 • Açık cerrahi: Bu, cerrahın çocuğun vücudunda bir kesi açarak hastalıklı veya yaralı dokuya ulaştığı ve ardından gerekli işlemleri yaptığı yöntemdir.
 • Kapalı cerrahi: Bu, cerrahın çocuğun vücudunda küçük kesiler açarak veya doğal açıklıklardan yararlanarak hastalıklı veya yaralı dokuya ulaştığı ve ardından gerekli işlemleri yaptığı yöntemdir.
 • Minimal invaziv cerrahi: Bu, cerrahın çocuğun vücudunda çok küçük kesiler açarak veya doğal açıklıklardan yararlanarak hastalıklı veya yaralı dokuya ulaştığı ve ardından gerekli işlemleri yaptığı yöntemdir.

Çocuk Cerrahisinin Riskleri

Çocuk cerrahisi, diğer tüm cerrahi işlemler gibi belirli riskler taşır. Bu riskler şunlardır:

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Ağrı
 • Yara izi
 • Anestezi komplikasyonları
 • Ölüm

Çocuk Cerrahisinin Sonuçları

Çocuk cerrahisinin sonuçları, çocuğun hastalığının veya yaralanmasının türüne, cerrahi yöntemine ve çocuğun genel sağlık durumuna göre değişir. Genel olarak, çocuk cerrahisi başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse çocuğun hastalığı veya yaralanması tedavi edilir ve çocuğun yaşam kalitesi artar.

Çocuk Cerrahisi Ne Zaman Gereklidir?

Çocuk cerrahisi, çocuğun hastalığının veya yaralanmasının ilaç veya diğer tedavi yöntemleriyle tedavi edilemediği durumlarda gereklidir. Çocuk cerrahisi ayrıca, çocuğun hastalığının veya yaralanmasının çocuğun yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği durumlarda da gerekli olabilir.

Çocuk Cerrahisi Öncesi Hazırlıklar

Çocuk cerrahisi öncesi, çocuğun ve ailesinin cerrahiye hazırlanması gerekir. Bu hazırlıklar şunları içerir:

 • Çocuğun tıbbi geçmişinin alınması
 • Çocuğun fizik muayenesinin yapılması
 • Çocuğa ve ailesine cerrahi hakkında bilgi verilmesi
 • Çocuğun cerrahiye onam vermesi
 • Çocuğun cerrahi öncesi aç kalması
 • Çocuğun cerrahi öncesi ilaçlarını alması

Çocuk Cerrahisi Sonrası Bakım

Çocuk cerrahisi sonrası, çocuğun uygun şekilde bakılması gerekir. Bu bakım şunları içerir:

 • Çocuğun ağrısının kontrol edilmesi
 • Çocuğun enfeksiyonunun önlenmesi
 • Çocuğun yarasının temizlenmesi ve pansumanının yapılması
 • Çocuğun diyetinin düzenlenmesi
 • Çocuğun aktivitelerinin sınırlandırılması
 • Çocuğun düzenli olarak doktor kontrolüne gitmesi

Yayımlandı

kategorisi