çoklu zeka kuramı nedir

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu zeka kuramı, insanların farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bu zeka türlerinin birbirinden bağımsız olarak çalıştığını savunan bir teoridir. Bu teori, 1983 yılında Harvard Üniversitesi’nden Howard Gardner tarafından ortaya atılmıştır. Gardner, insanların zekasını ölçmek için kullanılan geleneksel IQ testlerinin yetersiz olduğunu ve bu testlerin yalnızca sözel ve sayısal zekayı ölçtüğünü savunmuştur. Gardner’a göre, zeka çok daha geniş bir kavramdır ve insanların farklı alanlarda farklı zeka türlerine sahip olabilirler.

Gardner, çoklu zeka kuramında sekiz farklı zeka türünü tanımlamıştır. Bunlar:

 • Sözel-dilsel zeka: Bu zeka türü, kelimeleri ve dili kullanma yeteneğiyle ilgilidir. Bu zekaya sahip kişiler, iyi bir sözcük dağarcığına sahiptirler, etkili bir şekilde iletişim kurabilirler ve yaratıcı bir şekilde yazabilirler.
 • Mantıksal-matematiksel zeka: Bu zeka türü, sayıları ve mantığı kullanma yeteneğiyle ilgilidir. Bu zekaya sahip kişiler, matematiksel işlemleri kolayca yapabilirler, mantıklı bir şekilde düşünebilirler ve problem çözebilirler.
 • Görsel-uzamsal zeka: Bu zeka türü, görüntüleri ve uzamsal ilişkileri algılama ve yorumlama yeteneğiyle ilgilidir. Bu zekaya sahip kişiler, iyi bir görsel hafızaya sahiptirler, sanat eserlerini takdir edebilirler ve mimari tasarımlar yapabilirler.
 • Bedensel-kinestetik zeka: Bu zeka türü, vücudu hareket ettirme ve kontrol etme yeteneğiyle ilgilidir. Bu zekaya sahip kişiler, iyi bir koordinasyona sahiptirler, spor yapmaktan hoşlanırlar ve dans edebilirler.
 • Müzikal zeka: Bu zeka türü, müzik dinleme, yorumlama ve üretme yeteneğiyle ilgilidir. Bu zekaya sahip kişiler, iyi bir müzik kulağına sahiptirler, müzik aletleri çalabilirler ve beste yapabilirler.
 • Kişilerarası zeka: Bu zeka türü, diğer insanlarla iletişim kurma ve etkileşim kurma yeteneğiyle ilgilidir. Bu zekaya sahip kişiler, iyi bir sosyal beceriye sahiptirler, başkalarının duygularını anlayabilirler ve etkili bir şekilde liderlik edebilirler.
 • İçsel zeka: Bu zeka türü, kendi iç dünyasını anlama ve yorumlama yeteneğiyle ilgilidir. Bu zekaya sahip kişiler, iyi bir öz farkındalığa sahiptirler, duygularını kontrol edebilirler ve hedeflerine ulaşmak için kendilerini motive edebilirler.
 • Doğa zekası: Bu zeka türü, doğayı anlama ve yorumlama yeteneğiyle ilgilidir. Bu zekaya sahip kişiler, doğaya karşı bir merak duygusuna sahiptirler, bitkileri ve hayvanları severler ve çevreyi korumak için çalışırlar.

Gardner, çoklu zeka kuramının eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olduğunu savunmuştur. Gardner’a göre, eğitim sistemleri öğrencilerin farklı zeka türlerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Bu sayede, öğrenciler daha iyi bir eğitim alabilirler ve daha başarılı olabilirler.

Çoklu zeka kuramı, eğitim sisteminde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teori, insanların farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bu zeka türlerinin birbirinden bağımsız olarak çalıştığını göstermiştir. Bu sayede, eğitim sistemleri öğrencilerin farklı zeka türlerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanabilir ve insanlar daha başarılı olabilirler.

Çoklu Zeka Kuramının Eğitim Sistemindeki Önemi

Çoklu zeka kuramı, eğitim sisteminde önemli bir yere sahiptir. Bu teori, öğrencilerin farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bu zeka türlerinin birbirinden bağımsız olarak çalıştığını göstermiştir. Bu sayede, eğitim sistemleri öğrencilerin farklı zeka türlerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanabilir ve öğrenciler daha iyi bir eğitim alabilirler.

Çoklu zeka kuramına göre, eğitim sistemleri aşağıdaki ilkeleri benimsemelidir:

 • Öğrencilerin farklı zeka türlerine sahip olduğu kabul edilmelidir.
 • Öğrencilerin zeka türleri belirlenmeli ve bu zeka türlerine göre eğitim verilmelidir.
 • Öğrencilere farklı öğrenme yöntemleri sunulmalıdır.
 • Öğrencilerin yaratıcılığı ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilmelidir.
 • Öğrencilerin işbirliği yapma ve iletişim kurma becerileri geliştirilmelidir.
 • Öğrencilerin öz farkındalıkları ve hedef belirleme becerileri geliştirilmelidir.

Çoklu zeka kuramına dayalı eğitim sistemleri, öğrencilerin daha iyi bir eğitim almasını ve daha başarılı olmasını sağlar. Bu sistemler, öğrencilerin farklı zeka türlerini geliştirerek onları daha yaratıcı, eleştirel düşünen ve işbirliği yapan bireyler haline getirir.

Çoklu Zeka Kuramının Diğer Alanlardaki Önemi

Çoklu zeka kuramı, eğitim sisteminin yanı sıra diğer alanlarda da önemli bir yere sahiptir. Bu teori, insanların farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bu zeka türlerinin birbirinden bağımsız olarak çalıştığını göstermiştir. Bu sayede, insanlar farklı alanlarda daha başarılı olabilirler.

Çoklu zeka kuramına göre, insanlar aşağıdaki alanlarda başarılı olabilirler:

 • Sanat: Görsel-uzamsal zeka ve müzikal zeka
 • Bilim: Mantıksal-matematiksel zeka ve doğa zekası
 • İş dünyası: Kişilerarası zeka ve içsel zeka
 • Spor: Bedensel-kinestetik zeka
 • Eğitim: Sözel-dilsel zeka ve kişilerarası zeka
 • Sağlık: Bedensel-kinestetik zeka ve içsel zeka

Çoklu zeka kuramı, insanların farklı alanlarda başarılı olabileceğini göstermiştir. Bu sayede, insanlar ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre kariyer seçimi yapabilirler ve daha başarılı olabilirler.


Yayımlandı

kategorisi