conclude sözlük anlamı nedir?

Sözlükte conclude kelimesinin manası:

  1. Bitirmek, son vermek
  2. Neticelendirmek, sonuçlandırmak
  3. Bir karara varmak
  4. Netice çıkarmak, istidlâl etmek
  5. Bitmek, sona ermek
  6. Karar vermek.
  7. Bitirmek, sonuçlandırmak, anlaşma yapmak, sonuç çıkarmak, karara varmak, bitmek, sonuçlanmak

conclude ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları