corny meaning

Corny Anlamı: İfade ve Kökenleri

İngilizce Anlamı:

“Corny” kelimesi, İngilizce’de “bayağı”, “basmakalıp” veya “klişe” anlamlarına gelen bir sıfattır. Genellikle, aşırı duygusal, duygusallık uyandırmaya çalışan veya modası geçmiş olarak algılanan şeyleri tanımlamak için kullanılır.

Türkçe Anlamı:

Türkçe’de “corny” kelimesinin tam bir karşılığı yoktur, ancak “bayağı”, “basit”, “sıkıcı” veya “modası geçmiş” gibi kelimelerle ifade edilebilir.

Kökeni:

“Corny” kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, birkaç teori öne sürülmüştür:

 • Mısır: Bazıları, kelimenin “mısır” anlamına gelen “corn” kelimesinden türediğini iddia eder. Mısır, genellikle basit ve bayağı bir yiyecek olarak görülür.
 • Tiyatro: Diğer bir teori, kelimenin tiyatrodan geldiğini öne sürer. “Corny” terimi, 19. yüzyılda, aşırı duygusal veya duygusallık uyandırmaya çalışan oyuncuları tanımlamak için kullanılıyordu.
 • Slang: “Corny” kelimesi, 20. yüzyılın başlarında Amerikan argosunda ortaya çıkmış olabilir. O dönemde, “bayağı” veya “basmakalıp” anlamına gelen “cornball” kelimesinden türemiş olabilir.

Kullanım Alanları:

“Corny” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Edebiyat: Bayağı veya klişe ifadeler, hikayeler veya karakterler için kullanılır.
 • Film ve Televizyon: Aşırı duygusal veya duygusallık uyandırmaya çalışan sahneler veya karakterler için kullanılır.
 • Müzik: Basit veya modası geçmiş melodiler veya sözler için kullanılır.
 • Moda: Modası geçmiş veya bayağı kıyafetler veya aksesuarlar için kullanılır.
 • Genel Kullanım: Günlük konuşmalarda, bayağı veya sıkıcı olarak algılanan herhangi bir şey için kullanılabilir.

Örnekler:

 • “Bu film çok corny. Her sahne aşırı duygusal.”
 • “Bu şarkının sözleri çok corny. Klişe ifadelerle dolu.”
 • “Bu kıyafet çok corny. 1980’lerden kalma gibi görünüyor.”
 • “Bu şaka çok corny. Hiç komik değil.”
 • “Bu konuşma çok corny. Bayağı ve sıkıcı.”

Eş Anlamlılar:

 • Bayağı
 • Basmakalıp
 • Klişe
 • Duygusallık uyandırmaya çalışan
 • Modası geçmiş
 • Sıkıcı

Zıt Anlamlılar:

 • Orijinal
 • Yaratıcı
 • Modern
 • İlginç
 • Eğlenceli

Sonuç:

“Corny” kelimesi, bayağı, basmakalıp veya klişe olarak algılanan şeyleri tanımlamak için kullanılan yaygın bir sıfattır. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, mısır, tiyatro veya Amerikan argosundan türemiş olabilir. Edebiyat, film, televizyon, müzik, moda ve günlük konuşmalar dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi