corny meaning

Corny Anlamı: Kelimenin Kökeni, Kullanımı ve Çevirileri

Giriş

“Corny” kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve genellikle olumsuz bir çağrışım taşıyan bir sıfattır. “Bayat”, “basmakalıp” veya “duygusal” anlamlarına gelen bu kelime, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Bu makalede, “corny” kelimesinin kökenini, kullanımını ve İngilizce-Türkçe çevirilerini inceleyeceğiz.

Kökeni

“Corny” kelimesinin kökeni 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. İlk olarak, “ucuz” veya “kalitesiz” anlamına gelen “corn” kelimesinden türemiştir. Zamanla, “corny” kelimesi, “ucuz” veya “kalitesiz” olan şeylerin yanı sıra, “bayat” veya “basmakalıp” olan şeyleri tanımlamak için de kullanılmaya başlanmıştır.

Kullanımı

“Corny” kelimesi, genellikle aşağıdaki bağlamlarda kullanılır:

 • Bayat veya Basmakalıp: “Corny” kelimesi, aşırı kullanılan veya klişe haline gelmiş ifadeler, şakalar veya hikayeler için kullanılabilir. Örneğin, “Bu şaka çok corny.”
 • Duygusal veya Aşırı Duygusal: “Corny” kelimesi, aşırı duygusal veya duygusallık içeren ifadeler veya davranışlar için de kullanılabilir. Örneğin, “Bu film çok corny. Ağlamaktan kendimi alamadım.”
 • Kalitesiz veya Ucuz: “Corny” kelimesi, kalitesiz veya ucuz olan nesneler veya deneyimler için de kullanılabilir. Örneğin, “Bu hediye çok corny. Bir daha asla böyle bir şey almayacağım.”

Çevirileri

“Corny” kelimesinin İngilizce-Türkçe çevirileri şunlardır:

 • Bayat
 • Basmakalıp
 • Duygusallık
 • Kalitesiz
 • Ucuz

Örnek Cümleler

“Corny” kelimesinin kullanımına ilişkin bazı örnek cümleler şunlardır:

 • İngilizce: This joke is so corny. I can’t believe you actually laughed at it.
 • Türkçe: Bu şaka çok bayat. Buna gerçekten güldüğüne inanamıyorum.
 • İngilizce: The movie was so corny that I almost walked out of the theater.
 • Türkçe: Film o kadar duygusaldı ki neredeyse sinemadan çıkıyordum.
 • İngilizce: This gift is so corny. I’m never going to use it.
 • Türkçe: Bu hediye çok kalitesiz. Asla kullanmayacağım.

Sonuç

“Corny” kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve genellikle olumsuz bir çağrışım taşıyan bir sıfattır. “Bayat”, “basmakalıp” veya “duygusal” anlamlarına gelen bu kelime, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. “Corny” kelimesinin kökeni 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır ve İngilizce-Türkçe çevirileri arasında “bayat”, “basmakalıp”, “duygusal”, “kalitesiz” ve “ucuz” yer almaktadır.


Yayımlandı

kategorisi