coşkunluk

  1. Coşkun olma durumu veya coşkunca yapılan iş, cuşiş, cuşuhuruş

  2. Düşünme ve davranışta olağandışı canlılıkla birlikte giden mutluluk duygusu.


Yayımlandı

kategorisi