şiir

 1. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım

  Örnek:

  Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim. N. Ataç

 2. Bir şairin, bir dönemin bu sanatı kullandığı özel biçim.

 3. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey

  Örnek:

  Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler. A. Ş. Hisar

 4. zengin sembollerle uyumlu seslerle ortaya çıkan edebi anlatım biçimi


Yayımlandı

kategorisi