dehriye nedir

Dehriye Nedir?

Dehriye, Arapça “zaman” anlamına gelen “dehr” kelimesinden türemiştir ve zamanın sonsuzluğuna ve evrenin kendiliğinden oluştuğuna inanan felsefi bir görüştür. Dehriler, evrenin yaratıcısının olmadığını ve her şeyin zaman içinde kendiliğinden oluştuğunu savunurlar. Bu görüş, genellikle ateizm veya agnostisizm ile ilişkilendirilir.

Dehriyenin Tarihi

Dehriye, antik Yunanistan’da ortaya çıkan bir görüştür. İlk dehrilerden biri olan Demokritos, evrenin atomlardan oluştuğunu ve bu atomların kendiliğinden hareket ederek evreni oluşturduğunu savundu. Daha sonra, Epikuros da benzer bir görüşü savundu ve evrenin yaratıcısının olmadığını, her şeyin zaman içinde kendiliğinden oluştuğunu ileri sürdü.

Dehriye, İslam dünyasında da yaygınlaştı. İlk dehrilerden biri olan İbnü’r-Râvendî, evrenin yaratıcısının olmadığını ve her şeyin zaman içinde kendiliğinden oluştuğunu savundu. Daha sonra, İbnü’l-Verrâk da benzer bir görüşü savundu ve evrenin yaratıcısının olmadığını, her şeyin zaman içinde kendiliğinden oluştuğunu ileri sürdü.

Dehriyenin Temel İnançları

  • Evrenin yaratıcısı yoktur.
  • Her şey zaman içinde kendiliğinden oluşmuştur.
  • Evren sonsuzdur.
  • Evrende düzen ve amaç yoktur.
  • İnsanlar, evrenin bir parçasıdır ve ölümlerinden sonra yok olurlar.

Dehriyenin Eleştirileri

Dehriye, birçok filozof ve din adamı tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır:

  • Dehriye, evrenin yaratıcısının olmadığını savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt yoktur.
  • Dehriye, her şeyin zaman içinde kendiliğinden oluştuğunu savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur.
  • Dehriye, evrenin sonsuz olduğunu savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur.
  • Dehriye, evrende düzen ve amaç olmadığını savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur.
  • Dehriye, insanların evrenin bir parçası olduğunu ve ölümlerinden sonra yok olurlar savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur.

Sonuç

Dehriye, evrenin yaratıcısının olmadığını ve her şeyin zaman içinde kendiliğinden oluştuğunu savunan bir felsefi görüştür. Dehriye, birçok filozof ve din adamı tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır: Dehriye, evrenin yaratıcısının olmadığını savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt yoktur. Dehriye, her şeyin zaman içinde kendiliğinden oluştuğunu savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Dehriye, evrenin sonsuz olduğunu savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Dehriye, evrende düzen ve amaç olmadığını savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Dehriye, insanların evrenin bir parçası olduğunu ve ölümlerinden sonra yok olurlar savunur, ancak bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur.


Yayımlandı

kategorisi