deizm nedir din kültürü

Deizm Nedir?

Deizm, Tanrı’nın varlığını kabul eden ancak O’nun evrene müdahale etmediğini savunan bir inanç sistemidir. Deistler, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra onu kendi haline bıraktığını ve evrenin kendi yasalarıyla işlediğini düşünürler. Bu nedenle, deizmde dua, ibadet ve ritüel gibi dini uygulamalar yoktur.

Deizmin Tarihi

Deizm, 17. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan bir inanç sistemidir. Bu dönemde, bilimsel devrim ve Aydınlanma Çağı’nın etkisiyle, geleneksel dini inançlar sorgulanmaya başlanmıştı. Deizm, bu sorgulamaların bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Deizmin ilk savunucularından biri olan İngiliz filozof John Locke, Tanrı’nın varlığının akıl yoluyla kanıtlanabileceğini savundu. Locke, evrenin düzenli ve uyumlu yapısının, onu yaratan bir Tanrı’nın varlığının kanıtı olduğunu ileri sürdü.

Bir diğer önemli deist filozof olan Fransız filozof Voltaire, Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte, O’nun evrene müdahale etmediğini savundu. Voltaire, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra onu kendi haline bıraktığını ve evrenin kendi yasalarıyla işlediğini ileri sürdü.

Deizmin Temel İnançları

  • Tanrı’nın varlığı: Deistler, Tanrı’nın varlığını kabul ederler. Ancak, Tanrı’nın doğası ve özellikleri konusunda farklı görüşlere sahip olabilirler. Bazı deistler, Tanrı’nın kişisel bir varlık olduğunu düşünürken, diğerleri O’nun soyut bir güç olduğunu düşünürler.
  • Tanrı’nın evrene müdahalesi: Deistler, Tanrı’nın evrene müdahale etmediğini savunurlar. Bu nedenle, deizmde dua, ibadet ve ritüel gibi dini uygulamalar yoktur.
  • Evrenin yasaları: Deistler, evrenin kendi yasalarıyla işlediğini düşünürler. Bu yasalar, Tanrı tarafından yaratılmıştır ve değiştirilemez.
  • İnsan aklı: Deistler, insan aklının Tanrı’yı ve evreni anlayabileceğini savunurlar. Bu nedenle, deizmde akıl, inançtan daha önemlidir.

Deizmin Eleştirileri

Deizm, birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır:

  • Deizm, Tanrı’yı çok uzak ve ilgisiz bir varlık olarak tasvir eder. Bu nedenle, deizm insanlara umut ve anlam veremez.
  • Deizm, ahlaki değerlerin kaynağını açıklayamaz. Eğer Tanrı evrene müdahale etmiyorsa, o zaman ahlaki değerler nereden gelir?
  • Deizm, dini deneyimleri reddeder. Ancak, dini deneyimler birçok insan için önemlidir ve bu deneyimlerin reddedilmesi, deizmi eksik bir inanç sistemi haline getirir.

Sonuç

Deizm, Tanrı’nın varlığını kabul eden ancak O’nun evrene müdahale etmediğini savunan bir inanç sistemidir. Deizm, 17. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkmış ve birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Ancak, deizm hala bazı insanlar tarafından kabul edilen bir inanç sistemidir.


Yayımlandı

kategorisi