detached ne demek

Ayrılmış: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

“Detached” kelimesi İngilizcede, fiziksel veya duygusal olarak ayrılmış veya kopmuş anlamına gelir. Bir nesnenin veya kişinin başka bir nesneden veya kişiden uzakta veya bağımsız olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca, bir kişinin duygusal olarak uzak veya ilgisiz olduğu anlamına da gelebilir.

Türkçe Anlamı:

Türkçede “detached” kelimesinin karşılığı “ayrılmış” veya “kopmuş”tur. Bir nesnenin veya kişinin başka bir nesneden veya kişiden uzakta veya bağımsız olduğu anlamına gelir. Ayrıca, bir kişinin duygusal olarak uzak veya ilgisiz olduğu anlamına da gelebilir.

Kullanım Alanları:

“Detached” kelimesi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

  • Fiziksel Ayrılık: Bir nesnenin veya kişinin başka bir nesneden veya kişiden uzakta veya bağımsız olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin:

The detached house stood alone on a hilltop. (Ayrılmış ev, bir tepenin üzerinde tek başına duruyordu.)

  • Duygusal Ayrılık: Bir kişinin duygusal olarak uzak veya ilgisiz olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin:

He seemed detached from the conversation. (Sohbetten uzak görünüyordu.)

  • Bağımsızlık: Bir kişinin veya kuruluşun başkalarından bağımsız olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin:

The detached unit operated independently of the main force. (Ayrılmış birlik, ana kuvvetten bağımsız olarak hareket ediyordu.)

Örnek Cümleler:

  • The detached garage provided ample storage space. (Ayrılmış garaj, bol miktarda depolama alanı sağladı.)
  • She felt detached from her family after moving away. (Uzaklaştıktan sonra ailesinden kopmuş hissetti.)
  • The detached observer noted the changes in the landscape. (Ayrılmış gözlemci, manzaradaki değişiklikleri fark etti.)
  • The detached house offered privacy and tranquility. (Ayrılmış ev, mahremiyet ve huzur sunuyordu.)
  • He remained detached from the emotional turmoil around him. (Etrafındaki duygusal kargaşadan uzak kaldı.)

Zıt Anlamlısı:

“Detached” kelimesinin zıt anlamlısı “attached” kelimesidir. “Attached” kelimesi, fiziksel veya duygusal olarak bağlı veya bağlantılı anlamına gelir.

Sonuç:

“Detached” kelimesi, fiziksel veya duygusal ayrılık veya bağımsızlık kavramını ifade eden çok yönlü bir kelimedir. Çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve İngilizce-Türkçe çevirilerde doğru bir şekilde anlaşılması önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi