detached ne demek

Ayrılmış: Anlamı, Kullanımı ve Örnekleri

İngilizce Anlamı:

“Detached” kelimesi İngilizcede, fiziksel veya duygusal olarak ayrılmış veya kopmuş anlamına gelir. Bir nesnenin veya kişinin başka bir nesneden veya kişiden bağımsız veya ayrı olduğu durumlarda kullanılır.

Türkçe Anlamı:

Türkçede “ayrılmış” kelimesi, “detached” kelimesinin karşılığıdır ve benzer anlamlara sahiptir. Bir şeyin veya birinin başka bir şeyden veya birinden ayrılmış veya kopmuş olduğu durumlarda kullanılır.

Kullanımı:

“Detached” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Fiziksel Ayrılık: Bir nesnenin veya kişinin başka bir nesneden veya kişiden fiziksel olarak ayrılmış veya kopmuş olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin:

The detached house stood alone on a hilltop. (Ayrılmış ev, bir tepenin üzerinde tek başına duruyordu.)

 • Duygusal Ayrılık: Bir kişinin veya grubun başka bir kişiden veya gruptan duygusal olarak ayrılmış veya kopmuş olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin:

She felt detached from her family after moving away. (Uzaklaştıktan sonra ailesinden kopmuş hissetti.)

 • Tarafsızlık: Bir kişinin veya grubun belirli bir konuda tarafsız veya objektif olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin:

The judge remained detached during the trial. (Yargıç duruşma boyunca tarafsız kaldı.)

 • İlgisizlik: Bir kişinin veya grubun belirli bir konuya veya kişiye karşı ilgisiz veya kayıtsız olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin:

He seemed detached from the conversation. (Konuşmadan uzak görünüyordu.)

Örnek Cümleler:

 • The detached garage provided ample storage space. (Ayrılmış garaj, bol miktarda depolama alanı sağladı.)
 • She felt detached from her friends after the breakup. (Ayrılıktan sonra arkadaşlarından kopmuş hissetti.)
 • The scientist remained detached during the experiment. (Bilim insanı deney boyunca tarafsız kaldı.)
 • He was detached from the political turmoil. (Siyasi kargaşadan uzak durdu.)
 • The detached observer noted the events without judgment. (Ayrılmış gözlemci, olayları yargılamadan kaydetti.)

Eş Anlamlılar:

 • Ayrı
 • Kopuk
 • Bağımsız
 • Tarafsız
 • İlgisiz

Zıt Anlamlılar:

 • Bağlı
 • Birleşik
 • Bağımlı
 • Önyargılı
 • İlgili

Sonuç:

“Detached” kelimesi, fiziksel veya duygusal ayrılık, tarafsızlık ve ilgisizlik gibi çeşitli anlamlara sahip çok yönlü bir kelimedir. Çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve İngilizce-Türkçe çevirilerde doğru bir şekilde çevrilmesi önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi