dicom formatı nedir

DICOM Formatı Nedir?

DICOM (Dijital Görüntüleme ve İletişimde Tıp), tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin depolanması, iletilmesi ve görüntülenmesi için kullanılan bir standarttır. DICOM, tıbbi görüntüleme ekipmanları üreticileri, görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri (PACS) geliştiricileri ve tıbbi görüntüleme hizmetleri sağlayıcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin güvenli ve verimli bir şekilde depolanmasını, iletilmesini ve görüntülenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. DICOM, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin farklı tıbbi görüntüleme ekipmanları ve PACS sistemleri arasında kolayca taşınabilmesini sağlar. Ayrıca, DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve iletilmesini sağlar.

DICOM Standardının Tarihçesi

DICOM standardı, 1983 yılında Amerikan Radyoloji Koleji (ACR) ve Ulusal Elektrik Üreticileri Birliği (NEMA) tarafından geliştirilmeye başlandı. DICOM standardının ilk sürümü 1993 yılında yayınlandı. DICOM standardı, daha sonra ACR ve NEMA tarafından düzenli olarak güncellenmiştir. DICOM standardının güncel sürümü DICOM 3.0’dır.

DICOM Standardının Özellikleri

DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin depolanması, iletilmesi ve görüntülenmesi için bir dizi özellik içerir. Bu özellikler şunlardır:

  • Görüntü Biçimleri: DICOM standardı, çeşitli tıbbi görüntü biçimlerini destekler. Bu görüntü biçimleri arasında JPEG, JPEG 2000, PNG ve BMP bulunur.
  • Veri Yapıları: DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin depolanması için bir dizi veri yapısı tanımlar. Bu veri yapıları arasında DICOM Başlığı, DICOM Etiketi ve DICOM Veri Elemanı bulunur.
  • İletişim Protokolleri: DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin iletilmesi için bir dizi iletişim protokolü tanımlar. Bu iletişim protokolleri arasında DICOM Ağ Protokolü (DICOM NWKP) ve DICOM Uygulama Protokolü (DICOM APP) bulunur.
  • Görüntüleme İşlemleri: DICOM standardı, tıbbi görüntülerin görüntülenmesi için bir dizi görüntüleme işlemi tanımlar. Bu görüntüleme işlemleri arasında pencereleme, seviyelendirme ve yakınlaştırma bulunur.

DICOM Standardının Avantajları

DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin depolanması, iletilmesi ve görüntülenmesi için bir dizi avantaj sunar. Bu avantajlar şunlardır:

  • Veri Tutarlılığı: DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin tutarlı bir şekilde depolanmasını ve iletilmesini sağlar. Bu, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin farklı tıbbi görüntüleme ekipmanları ve PACS sistemleri arasında kolayca taşınabilmesini sağlar.
  • Güvenlik: DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve iletilmesini sağlar. DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlar.
  • Verimlilik: DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin verimli bir şekilde depolanmasını, iletilmesini ve görüntülenmesini sağlar. DICOM standardı, tıbbi görüntüleme iş akışlarının hızlandırılmasını sağlar.

DICOM Standardının Kullanım Alanları

DICOM standardı, tıbbi görüntüleme alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. DICOM standardı, aşağıdaki alanlarda kullanılır:

  • Tıbbi Görüntüleme Ekipmanları: DICOM standardı, tıbbi görüntüleme ekipmanları tarafından kullanılır. DICOM standardı, tıbbi görüntüleme ekipmanlarının tıbbi görüntüleri ve ilgili verileri DICOM formatında depolamasını ve iletmesini sağlar.
  • PACS Sistemleri: DICOM standardı, PACS sistemleri tarafından kullanılır. DICOM standardı, PACS sistemlerinin tıbbi görüntüleri ve ilgili verileri DICOM formatında depolamasını, iletmesini ve görüntülenmesini sağlar.
  • Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Sağlayıcıları: DICOM standardı, tıbbi görüntüleme hizmetleri sağlayıcıları tarafından kullanılır. DICOM standardı, tıbbi görüntüleme hizmetleri sağlayıcılarının tıbbi görüntüleri ve ilgili verileri DICOM formatında depolamasını, iletmesini ve görüntülenmesini sağlar.

Sonuç

DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin depolanması, iletilmesi ve görüntülenmesi için kullanılan bir standarttır. DICOM standardı, tıbbi görüntüleme alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. DICOM standardı, tıbbi görüntülerin ve ilgili verilerin güvenli ve verimli bir şekilde depolanmasını, iletilmesini ve görüntülenmesini sağlar.


Yayımlandı

kategorisi