diensefalon nedir

Diensefalon, beynin orta kısmında bulunan ve birçok önemli işlevi yerine getiren bir yapıdır. Beynin toplam hacminin yaklaşık %5’ini oluşturur ve talamus, hipotalamus, epitalamus ve subtalamus olmak üzere dört ana bölüme ayrılır.

Talamus

Talamus, diensefalonun en büyük bölümüdür ve beynin iki yarım küresinin arasında yer alır. Duyusal bilgileri işleme, motor hareketleri kontrol etme ve bilinç durumunu düzenleme gibi birçok önemli işlevi yerine getirir. Talamus, duyusal bilgileri beyin kabuğuna iletir ve beyin kabuğundan gelen motor komutlarını omuriliğe iletir. Ayrıca, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler ve bilinç durumunu kontrol eder.

Hipotalamus

Hipotalamus, talamusun hemen altında bulunan küçük bir yapıdır. Vücut sıcaklığını, kan basıncını, su dengesini ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleme gibi birçok önemli işlevi yerine getirir. Hipotalamus, ayrıca, açlık, susuzluk ve cinsel dürtü gibi temel ihtiyaçları kontrol eder.

Epitalamus

Epitalamus, diensefalonun en üst kısmında bulunan küçük bir yapıdır. Pineal bez ve habenula olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Pineal bez, melatonin hormonu üretir ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler. Habenula, ödül ve ceza sisteminde rol oynar.

Subtalamus

Subtalamus, diensefalonun en alt kısmında bulunan küçük bir yapıdır. Motor hareketleri kontrol etme ve Parkinson hastalığının tedavisinde rol oynar.

Diensefalonun İşlevleri

Diensefalon, birçok önemli işlevi yerine getiren karmaşık bir yapıdır. Bu işlevler arasında şunlar yer alır:

 • Duyusal bilgileri işleme
 • Motor hareketleri kontrol etme
 • Bilinç durumunu düzenleme
 • Vücut sıcaklığını, kan basıncını ve su dengesini düzenleme
 • Uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleme
 • Açlık, susuzluk ve cinsel dürtü gibi temel ihtiyaçları kontrol etme
 • Ödül ve ceza sisteminde rol oynama
 • Parkinson hastalığının tedavisinde rol oynama

Diensefalon Hastalıkları

Diensefalon, birçok hastalığın etkileyebileceği bir yapıdır. Bu hastalıklar arasında şunlar yer alır:

 • Beyin tümörleri
 • İnme
 • Enfeksiyonlar
 • Dejeneratif hastalıklar
 • Metabolik hastalıklar

Diensefalon hastalıkları, çeşitli semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar arasında şunlar yer alır:

 • Görme bozuklukları
 • İşitme bozuklukları
 • Motor bozuklukları
 • Duyusal bozukluklar
 • Bilinç bozuklukları
 • Endokrin bozukluklar
 • Uyku bozuklukları
 • Ruhsal bozukluklar

Diensefalon hastalıklarının tedavisi, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında şunlar yer alır:

 • Cerrahi
 • Radyoterapi
 • Kemoterapi
 • İlaç tedavisi
 • Fizik tedavi
 • Mesleki terapi
 • Konuşma terapisi

Sonuç

Diensefalon, beynin orta kısmında bulunan ve birçok önemli işlevi yerine getiren karmaşık bir yapıdır. Diensefalon hastalıkları, çeşitli semptomlara neden olabilir ve tedavisi hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir.


Yayımlandı

kategorisi