dilüe nedir

Dilüe Nedir?

Dilüe, bir şirketin hisse sayısını artırarak hisse başına düşen kazancı azaltma işlemidir. Bu, genellikle şirketin yeni hisse satması veya mevcut hissedarlara temettü ödemesi yoluyla yapılır. Dilüe, şirketin finansal durumunu iyileştirmek veya yeni projeler için sermaye toplamak için kullanılabilir.

Dilüsyonun Türleri

 • Hisselerin Satışı: Bu, dilüsyonun en yaygın türüdür. Şirket, yeni hisse satarak sermaye toplayabilir. Bu, hisse başına düşen kazancı azaltır çünkü şirketin kazancı daha fazla hisse arasında bölünür.
 • Temettü Ödemesi: Şirket, hissedarlarına temettü ödeyerek de dilüsyona neden olabilir. Temettü, şirketin kazançlarından hissedarlara ödenen bir paydır. Temettü ödendiğinde, şirketin kazancı azalır ve bu da hisse başına düşen kazancı azaltır.
 • Hisselerin Bölünmesi: Hisselerin bölünmesi, şirketin mevcut hisselerini daha küçük parçalara bölme işlemidir. Bu, hisse başına düşen kazancı etkilemez, ancak şirketin hisse sayısını artırır. Hisselerin bölünmesi, şirketin daha fazla yatırımcıya ulaşmasını sağlayabilir ve hisse fiyatının daha uygun hale gelmesini sağlayabilir.

Dilüsyonun Etkileri

 • Hisse Başına Düşen Kazanç: Dilüsyon, hisse başına düşen kazancı azaltır. Bu, şirketin kazancı daha fazla hisse arasında bölündüğü için olur.
 • Hisse Fiyatı: Dilüsyon, hisse fiyatını da etkileyebilir. Yeni hisse satışı veya temettü ödemesi, hisse başına düşen kazancı azalttığı için hisse fiyatının düşmesine neden olabilir.
 • Şirketin Değeri: Dilüsyon, şirketin değerini de etkileyebilir. Şirketin kazancı azaldığında, şirketin değeri de azalır.

Dilüsyonun Avantajları

 • Sermaye Toplama: Dilüsyon, şirketin sermaye toplamasını sağlayabilir. Şirket, yeni hisse satarak veya temettü ödeyerek sermaye toplayabilir. Bu sermaye, şirketin yeni projeler için kullanılabilir veya şirketin borçlarını ödeyebilir.
 • Yatırımcı Sayısının Artması: Dilüsyon, şirketin yatırımcı sayısının artmasını sağlayabilir. Hisselerin bölünmesi, şirketin daha fazla yatırımcıya ulaşmasını sağlayabilir ve hisse fiyatının daha uygun hale gelmesini sağlayabilir.
 • Şirketin Değerinin Artması: Dilüsyon, şirketin değerinin artmasını sağlayabilir. Şirket, sermaye topladığında veya yatırımcı sayısını artırdığında, şirketin değeri de artabilir.

Dilüsyonun Dezavantajları

 • Hisse Başına Düşen Kazanç: Dilüsyon, hisse başına düşen kazancı azaltır. Bu, şirketin kazancı daha fazla hisse arasında bölündüğü için olur.
 • Hisse Fiyatı: Dilüsyon, hisse fiyatını da etkileyebilir. Yeni hisse satışı veya temettü ödemesi, hisse başına düşen kazancı azalttığı için hisse fiyatının düşmesine neden olabilir.
 • Şirketin Değeri: Dilüsyon, şirketin değerini de etkileyebilir. Şirketin kazancı azaldığında, şirketin değeri de azalır.

Sonuç

Dilüsyon, şirketin hisse sayısını artırarak hisse başına düşen kazancı azaltma işlemidir. Dilüsyon, şirketin finansal durumunu iyileştirmek veya yeni projeler için sermaye toplamak için kullanılabilir. Dilüsyonun hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Şirketler, dilüsyon kararını verirken bu avantajları ve dezavantajları dikkatlice değerlendirmelidir.


Yayımlandı

kategorisi