dimer kantitatif nedir

Dimer Kantitatif (qPCR)

Dimer kantitatif (qPCR), DNA veya RNA’nın spesifik bir dizisini hedefleyen ve amplifikasyon miktarını ölçen bir moleküler biyoloji tekniğidir. qPCR, DNA veya RNA’nın varlığını veya yokluğunu tespit etmek, gen ekspresyonunu ölçmek, genetik varyasyonları tespit etmek ve patojenleri teşhis etmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılır.

qPCR’nin Prensibi

qPCR, DNA veya RNA’nın hedef dizisini amplifikasyon yoluyla çoğaltarak çalışır. Amplifikasyon, DNA polimeraz enzimi tarafından gerçekleştirilir. DNA polimeraz, hedef dizinin tamamlayıcı dizisini sentezleyerek yeni DNA veya RNA molekülleri oluşturur. Amplifikasyon süreci, hedef dizinin milyonlarca veya milyarlarca kopya oluşturulana kadar tekrarlanır.

qPCR’de Kullanılan Bileşenler

 • DNA veya RNA örneği: qPCR’nin ilk adımı, DNA veya RNA örneğinin hazırlanmasıdır. Örnek, kan, tükürük, doku veya diğer kaynaklardan elde edilebilir.
 • Primerler: Primerler, hedef dizinin tamamlayıcı dizileridir. Primerler, DNA polimeraz enzimi tarafından hedef dizinin amplifikasyonunu başlatmak için kullanılır.
 • DNA polimeraz enzimi: DNA polimeraz enzimi, hedef dizinin tamamlayıcı dizisini sentezleyerek yeni DNA veya RNA molekülleri oluşturur.
 • Nükleotidler: Nükleotidler, DNA veya RNA’nın yapı taşlarıdır. Nükleotidler, DNA polimeraz enzimi tarafından yeni DNA veya RNA moleküllerinin sentezinde kullanılır.
 • Floresan boya: Floresan boya, amplifikasyon ürünlerine bağlanan bir moleküldür. Floresan boya, amplifikasyon ürünlerinin miktarını ölçmek için kullanılır.

qPCR’nin Adımları

 1. DNA veya RNA örneğinin hazırlanması: qPCR’nin ilk adımı, DNA veya RNA örneğinin hazırlanmasıdır. Örnek, kan, tükürük, doku veya diğer kaynaklardan elde edilebilir.
 2. Primerlerin tasarlanması: Primerler, hedef dizinin tamamlayıcı dizileridir. Primerler, DNA polimeraz enzimi tarafından hedef dizinin amplifikasyonunu başlatmak için kullanılır. Primerler, hedef dizinin spesifik bir bölgesini hedefleyecek şekilde tasarlanır.
 3. Reaksiyon karışımının hazırlanması: Reaksiyon karışımı, DNA veya RNA örneği, primerler, DNA polimeraz enzimi, nükleotidler ve floresan boya içerir. Reaksiyon karışımı, bir PCR tüpüne veya plakasına eklenir.
 4. PCR koşullarının ayarlanması: PCR koşulları, DNA polimeraz enzimi tarafından hedef dizinin amplifikasyonunun gerçekleştiği sıcaklık ve süredir. PCR koşulları, hedef dizinin özelliklerine göre ayarlanır.
 5. PCR’nin gerçekleştirilmesi: PCR, bir PCR cihazında gerçekleştirilir. PCR cihazı, reaksiyon karışımını belirli bir sıcaklık ve süre boyunca ısıtır ve soğutur. Bu işlem, hedef dizinin milyonlarca veya milyarlarca kopya oluşturulana kadar tekrarlanır.
 6. Amplifikasyon ürünlerinin ölçülmesi: Amplifikasyon ürünleri, floresan boya kullanılarak ölçülür. Floresan boya, amplifikasyon ürünlerine bağlanır ve floresan sinyal üretir. Floresan sinyal, amplifikasyon ürünlerinin miktarına orantılıdır.

qPCR’nin Uygulamaları

qPCR, çeşitli amaçlar için kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • DNA veya RNA’nın varlığını veya yokluğunu tespit etmek: qPCR, DNA veya RNA’nın spesifik bir dizisinin varlığını veya yokluğunu tespit etmek için kullanılabilir. Bu, genetik hastalıkların teşhisi, patojenlerin teşhisi ve gıda güvenliği gibi alanlarda kullanılır.
 • Gen ekspresyonunu ölçmek: qPCR, gen ekspresyonunu ölçmek için kullanılabilir. Gen ekspresyonu, bir genin DNA’sının RNA’ya dönüştürülmesi sürecidir. qPCR, bir genin RNA’sının miktarını ölçerek gen ekspresyonunun seviyesini belirleyebilir. Bu, gen düzenleme çalışmalarında, ilaç geliştirme çalışmalarında ve kanser teşhisinde gibi alanlarda kullanılır.
 • Genetik varyasyonları tespit etmek: qPCR, genetik varyasyonları tespit etmek için kullanılabilir. Genetik varyasyonlar, DNA dizisindeki değişikliklerdir. qPCR, DNA dizisindeki spesifik bir bölgeyi hedefleyerek genetik varyasyonları tespit edebilir. Bu, genetik hastalıkların teşhisi, ilaç geliştirme çalışmaları ve evrimsel çalışmalar gibi alanlarda kullanılır.
 • Patojenleri teşhis etmek: qPCR, patojenleri teşhis etmek için kullanılabilir. Patojenler, hastalıklara neden olan mikroorganizmalardır. qPCR, patojenlerin DNA veya RNA’sını hedefleyerek patojenleri teşhis edebilir. Bu, enfeksiyon hastalıklarının teşhisi, gıda güvenliği ve çevresel izleme gibi alanlarda kullanılır.

qPCR’nin Avantajları ve Dezavantajları

qPCR’nin avantajları şunlardır:

 • Yüksek duyarlılık: qPCR, çok düşük konsantrasyonlarda DNA veya RNA’yı tespit edebilir.
 • Yüksek özgüllük: qPCR, hedef dizinin spesifik bir bölgesini hedefleyerek yüksek özgüllük sağlar.
 • Hızlı sonuç: qPCR, sonuçları birkaç saat içinde verebilir.
 • Otomasyon: qPCR, otomatikleştirilebilir, bu da büyük sayıda numunenin hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlar.

qPCR’nin dezavantajları şunlardır:

 • Pahalı: qPCR, diğer moleküler biyoloji tekniklerine göre daha pahalıdır.
 • Karmaşık: qPCR, diğer moleküler biyoloji tekniklerine göre daha karmaşıktır.
 • Kontaminasyon riski: qPCR, kontaminasyon riskine açıktır. Kontaminasyon, hedef olmayan DNA veya RNA’nın reaksiyon karışımına girmesi ve amplifikasyonunun gerçekleşmesidir.

Yayımlandı

kategorisi