ekoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ekoloji kelimesinin manası:

  1. Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı
    Örnek: İnsan ... hele ekoloji gibi bir akımın savunusunu yapacaksa bunu kentlerden değil, kırlardan yapmalı. H. Taner
  2. Canlıların birbirlriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
  3. Çevre bilimi
  4. Bk. çevre bilimi
  5. Organizmaların çevre ile ilişkilerini ve davranışlarını konu edinen bilim dalı.
  6. Bk. çevrebilim
  7. Çevre bilimi.

ekoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları