elimine etmek ne demek

Elimine Etmek: Kapsamlı Bir İngilizce-Türkçe Anlam Kılavuzu

Giriş

“Elimine etmek” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir fiildir. Bir şeyi ortadan kaldırma, yok etme veya çıkarma eylemini ifade eder. Bu makale, “elimine etmek” ifadesinin kapsamlı bir İngilizce-Türkçe anlam kılavuzunu sunarak, çeşitli bağlamlarda kullanımını ve nüanslarını inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “elimine etmek” fiili, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Ortadan kaldırmak: Bir şeyi tamamen yok etmek veya ortadan kaldırmak.
 • Yok etmek: Bir şeyi var olmaktan çıkarmak veya yok etmek.
 • Çıkarmak: Bir şeyi bir listeden, gruptan veya koleksiyondan çıkarmak.
 • Uzaklaştırmak: Bir şeyi fiziksel veya mecazi olarak uzaklaştırmak.
 • Yok saymak: Bir şeyi dikkate almamak veya göz ardı etmek.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “elimine etmek” fiili, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Ortadan kaldırmak: Bir şeyi tamamen yok etmek veya ortadan kaldırmak.
 • Yok etmek: Bir şeyi var olmaktan çıkarmak veya yok etmek.
 • Çıkarmak: Bir şeyi bir listeden, gruptan veya koleksiyondan çıkarmak.
 • Uzaklaştırmak: Bir şeyi fiziksel veya mecazi olarak uzaklaştırmak.
 • Yok saymak: Bir şeyi dikkate almamak veya göz ardı etmek.

Kullanım Örnekleri

İngilizce Örnekleri:

 • The doctor eliminated the possibility of a heart attack. (Doktor kalp krizi olasılığını ortadan kaldırdı.)
 • The government has eliminated the need for a visa. (Hükümet vize ihtiyacını ortadan kaldırdı.)
 • The team eliminated the weak players from the roster. (Takım, zayıf oyuncuları kadrodan çıkardı.)
 • The teacher eliminated the use of cell phones in class. (Öğretmen, sınıfta cep telefonu kullanımını yasakladı.)
 • The company eliminated the bonus program. (Şirket, bonus programını iptal etti.)

Türkçe Örnekleri:

 • Hastalıklar elimine edildi. (Hastalıklar ortadan kaldırıldı.)
 • Hükümet vizeyi elimine etti. (Hükümet vizeyi kaldırdı.)
 • Takım zayıf oyuncuları kadrodan elimine etti. (Takım, zayıf oyuncuları kadrodan çıkardı.)
 • Öğretmen sınıfta cep telefonu kullanımını elimine etti. (Öğretmen, sınıfta cep telefonu kullanımını yasakladı.)
 • Şirket bonus programını elimine etti. (Şirket, bonus programını iptal etti.)

Nüanslar

“Elimine etmek” ifadesi, bağlama bağlı olarak çeşitli nüanslara sahip olabilir. Örneğin:

 • Tamamen ortadan kaldırma: “Elimine etmek”, bir şeyi tamamen yok etmek veya ortadan kaldırmak anlamına gelebilir.
 • Kısmen ortadan kaldırma: “Elimine etmek”, bir şeyi kısmen yok etmek veya ortadan kaldırmak anlamına da gelebilir.
 • Geçici ortadan kaldırma: “Elimine etmek”, bir şeyi geçici olarak yok etmek veya ortadan kaldırmak anlamına gelebilir.
 • Kalıcı ortadan kaldırma: “Elimine etmek”, bir şeyi kalıcı olarak yok etmek veya ortadan kaldırmak anlamına gelebilir.

Sonuç

“Elimine etmek” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir fiildir. Bir şeyi ortadan kaldırma, yok etme veya çıkarma eylemini ifade eder. Bu makale, “elimine etmek” ifadesinin kapsamlı bir İngilizce-Türkçe anlam kılavuzunu sağlayarak, çeşitli bağlamlarda kullanımını ve nüanslarını incelemiştir. Bu bilgi, İngilizce ve Türkçe konuşmacıların bu ifadeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi