int nedir

int Nedir?

İngilizce Anlamı:

“int” kısaltması, “integer” (tam sayı) kelimesinden gelir. Bilgisayar bilimlerinde, bir int veri türü, kesirli olmayan bir sayıyı temsil eder. Tam sayılar, pozitif veya negatif olabilen ve sıfır içerebilen bütün sayılardır.

Türkçe Anlamı:

Türkçe’de “int”, “tam sayı” olarak çevrilir.

Özellikler:

 • Kesirli Olmama: Int veri türü, kesirli sayıları depolayamaz.
 • Boyut: Int veri türünün boyutu, işletim sistemine ve programlama diline bağlı olarak değişir. Genellikle 32 bit (4 bayt) veya 64 bit (8 bayt) boyutundadır.
 • Aralık: Int veri türünün depolayabileceği sayı aralığı da boyuta bağlıdır. Örneğin, 32 bitlik bir int, -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasındaki sayıları depolayabilir.
 • İşaretli veya İşaretsiz: Int veri türü, işaretli veya işaretsiz olabilir. İşaretli intler, hem pozitif hem de negatif sayıları depolayabilirken, işaretsiz intler yalnızca pozitif sayıları depolayabilir.

Kullanım Alanları:

Int veri türü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır:

 • Sayma
 • Hesaplama
 • Veritabanı yönetimi
 • Grafikler
 • Oyun geliştirme

Örnekler:

Aşağıdaki kod parçacığı, C++ programlama dilinde bir int veri türü örneğini göstermektedir:

cpp
int sayi = 10;

Bu kod, “sayi” adında, değeri 10 olan bir int değişkeni oluşturur.

Diğer Veri Türleriyle Karşılaştırma:

Int veri türü, diğer veri türleriyle aşağıdaki gibi karşılaştırılabilir:

 • Float: Float veri türü, kesirli sayıları depolayabilirken, int veri türü depolayamaz.
 • Double: Double veri türü, float veri türünden daha büyük bir aralıkta kesirli sayıları depolayabilir.
 • Char: Char veri türü, tek bir karakteri depolayabilirken, int veri türü bir sayıyı depolayabilir.
 • String: String veri türü, bir dizi karakteri depolayabilirken, int veri türü bir sayıyı depolayabilir.

Sonuç:

“int” veri türü, kesirli olmayan sayıları temsil etmek için kullanılan bir bilgisayar bilimi terimidir. Çeşitli uygulamalarda kullanılır ve diğer veri türleriyle karşılaştırılabilir.


Yayımlandı

kategorisi