eski roma ve yunan uygarlıklarının geliştiği çağ

Eski Roma ve Yunan Uygarlıklarının Geliştiği Çağ

Eski Roma ve Yunan uygarlıkları, Batı dünyasının temellerini atan iki büyük uygarlıktır. Bu uygarlıklar, MÖ 8. yüzyıldan MÖ 1. yüzyıla kadar Akdeniz havzasında hüküm sürmüştür.

Eski Yunan Uygarlığı

Eski Yunan uygarlığı, MÖ 8. yüzyılda Yunanistan’da ortaya çıkmıştır. Bu uygarlık, felsefe, edebiyat, sanat ve bilim alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Yunanlılar, demokrasiyi ilk uygulayan halktır. Ayrıca, matematik, astronomi ve tıp alanlarında da önemli çalışmalar yapmışlardır.

Eski Roma Uygarlığı

Eski Roma uygarlığı, MÖ 8. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkmıştır. Bu uygarlık, askeri gücü ve geniş topraklarıyla Akdeniz havzasına hakim olmuştur. Romalılar, hukuk, mimari ve mühendislik alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Ayrıca, Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk imparatorluktur.

Eski Roma ve Yunan Uygarlıklarının Mirası

Eski Roma ve Yunan uygarlıkları, Batı dünyasının temellerini atan iki büyük uygarlıktır. Bu uygarlıklar, felsefe, edebiyat, sanat, bilim, hukuk, mimari ve mühendislik alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Eski Roma ve Yunan uygarlıklarının mirası, günümüz dünyasında hala yaşamaktadır.

Eski Roma ve Yunan Uygarlıklarının Geliştiği Çağ

Eski Roma ve Yunan uygarlıkları, MÖ 8. yüzyıldan MÖ 1. yüzyıla kadar Akdeniz havzasında hüküm sürmüştür. Bu dönem, Batı dünyasının temellerinin atıldığı bir dönemdir. Eski Roma ve Yunan uygarlıkları, felsefe, edebiyat, sanat, bilim, hukuk, mimari ve mühendislik alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Bu uygarlıkların mirası, günümüz dünyasında hala yaşamaktadır.

Eski Roma ve Yunan Uygarlıklarının Geliştiği Çağ’ın Önemli Olayları

 • MÖ 776: İlk Olimpiyat Oyunları düzenlenir.
 • MÖ 508: Atina’da demokrasi kurulur.
 • MÖ 490: Persler, Yunanistan’ı işgal etmeye çalışır, ancak yenilirler.
 • MÖ 431-404: Peloponez Savaşı yapılır.
 • MÖ 336: Büyük İskender, Makedonya kralı olur.
 • MÖ 323: Büyük İskender ölür.
 • MÖ 27: Augustus, Roma imparatoru olur.
 • MS 395: Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünür.
 • MS 476: Batı Roma İmparatorluğu yıkılır.
 • MS 1453: Doğu Roma İmparatorluğu yıkılır.

Eski Roma ve Yunan Uygarlıklarının Geliştiği Çağ’ın Önemli Kişileri

 • Sokrates (MÖ 469-399): Yunan filozofu.
 • Platon (MÖ 428-348): Yunan filozofu.
 • Aristoteles (MÖ 384-322): Yunan filozofu.
 • Büyük İskender (MÖ 356-323): Makedonya kralı.
 • Julius Caesar (MÖ 100-44): Roma generali ve devlet adamı.
 • Augustus (MÖ 63-MS 14): Roma imparatoru.
 • Nero (MS 37-68): Roma imparatoru.
 • Trajan (MS 53-117): Roma imparatoru.
 • Hadrian (MS 76-138): Roma imparatoru.
 • Marcus Aurelius (MS 121-180): Roma imparatoru.

Eski Roma ve Yunan Uygarlıklarının Geliştiği Çağ’ın Önemli Eserleri

 • İlyada ve Odysseia (Homeros): Yunan destanları.
 • Antigone (Sofokles): Yunan tragedyası.
 • Oedipus Rex (Sofokles): Yunan tragedyası.
 • Medea (Euripides): Yunan tragedyası.
 • Tarih (Herodot): Yunan tarih kitabı.
 • Politika (Aristoteles): Yunan siyaset kitabı.
 • Metafizik (Aristoteles): Yunan felsefe kitabı.
 • De Rerum Natura (Lucretius): Roma felsefe şiiri.
 • Aeneid (Vergilius): Roma destanı.
 • Metamorphoses (Ovidius): Roma mitoloji şiiri.
 • Naturalis Historia (Plinius the Elder): Roma ansiklopedisi.

Yayımlandı

kategorisi